Huidkanker preventie voor buitenwerkers en buitenlopers

DossierPD.PD.PD02.011
StatusLopend
Startdatum1 juli 2024
Einddatum1 juli 2029
RegelingFinanciering PD-kandidaten 2023-2027
Thema's
  • Gezondheid en Welzijn

Er zijn meerdere bewezen effectieve manieren om de huid te beschermen tegen UV-straling en daarmee het risico op huidkanker te verlagen. Dit zijn het dragen van beschermende kleding, schaduw creëren en de huid regelmatig insmeren met zonnebrandcrème. De doelgroepen die het meeste risico lopen op huidkanker zijn jongeren, zonnebank-gebruikers, sporters en buitenwerkers. Naast deze doelgroepen lopen hangjongeren ook meer risico, ook wel buitenlopers genoemd. Het Huidfonds heeft aangegeven dat voor de doelgroep buitenwerkers er passende aanpak dient te komen en dat huidige campagnes hier niet direct bij aansluiten. Vanuit welzijnsorganisatie Wijkz blijkt dat doelgroep buitenlopers ook niet via de reguliere kanalen worden bereikt. Huidkankerpreventie bij buitenwerkers en buitenlopers vraagt om een collectieve aanpak met een rol voor zowel GGD, werkgevers, werknemers, welzijnswerk, opleidingen, beroepsverenigingen als huidtherapeuten. Het uiteindelijke doel van het PD-traject is het risico op huidkanker verlagen door bewustwording te creëren en gedragsverandering te bewerkstelligen. Voor de veranderaanpak ligt de focus op het ontwerpen van een gerichte publiekscampagne voor buitenwerkers en het creëren van fysieke aanpassingen, waarbij gedragsverandering bij de buitenwerkers nodig is. Bij deze aanpak wordt gebruik gemaakt van het Double-Diamond model. De buitenwerkers en buitenlopers, zijn zich na afloop van het PDtraject bewust van hun verhoogde risico op huidkanker en dat het kan leiden tot een langdurig zorgtraject met een risico op overlijden. Daarnaast weten zij hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen langdurige blootstelling aan UV en passen dat toe. Ook in de opleidingen voor toekomstige buitenwerkers is er aandacht voor zelfzorg, risico’s van buitenwerken en het nemen van preventieve maatregelen om de UV-blootstelling te verminderen.

Contactinformatie

De Haagse Hogeschool

Yvonne van Zaalen, contactpersoon