Hygiëne rondom het jonge kalf

DossierPVG.DZ19.VEE.002
StatusLopend
Startdatum2 september 2019
Einddatum1 mei 2022
RegelingPVG Thematische calls 2019
Thema's
  • Agro en Food
  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
  • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
  • Meten en detecteren: altijd, alles en overal
  • Regeneratieve Geneeskunde: game changer op weg naar brede toepassing
  • Agri & Food
  • 7: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening

Het verantwoord houden van (jonge) dieren hoort bij een duurzame, gezonde en welzijnsvriendelijke melkveehouderij. Melkveehouders zijn zich hiervan bewust en willen goed voor jonge kalveren zorgen. Meer kennis en praktische handvatten om de infectiedruk laag te houden en weerstand van de kalveren te verhogen zijn wenselijk. Er is veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen bij de opfok van kalveren. Met dit project willen wij de wetenschappelijke kennis verbinden met ‘hoe het werkt in de praktijk’. De hoofdvraag is ‘Hoe kan een veehouder de risico’s op infectie en uiteindelijk het ziek worden van het kalf in de eerste levensweken zo laag mogelijk houden?’ Met dit project willen we inzicht creëren in:
• De infectiedruk en het verloop van de infectiedruk rondom het jonge kalf onder Nederlandse omstandigheden;
• Factoren (w.o. managementfactoren, huisvesting en klimaat) die correleren met de infectiedruk rondom het jonge kalf;
• Factoren (w.o. managementfactoren) die correleren met de weerstand van het jonge kalf
• Oorzaken van infecties bij jonge kalveren (van geboorte tot 2 weken leeftijd) op Nederlandse melkveebedrijven;
• De relatie tussen de infectiedruk en groei en gezondheid van jonge kalveren op Nederlandse melkveebedrijven;
Ook worden er in dit project praktische systemen of tools ontwikkeld die de veehouder en zijn adviseurs helpen bij het gezond houden van jonge kalveren:
• Systemen voor het inzichtelijk maken van kritische factoren voor het ontstaan van infecties in het jonge kalf;
• Hulpmiddelen om de kans op infecties in het kalf te verlagen en daarmee diergezondheid en -welzijn te verbeteren;
• Hulpmiddelen om werkzaamheden volgens planning en protocollen tijdig en goed uit te voeren;
• Hulpmiddelen om de groei- en gezondheid van kalveren te monitoren.
Ook wordt in dit project gewerkt aan kennisopbouw en -overdracht naar (toekomstige) veehouders en adviseurs doormiddel van participerend onderzoek, themadagen / workshops en artikelen in vakbladen.

Contactinformatie

Aeres Hogeschool

Wander Postma, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project