Impact Ruimte EUR

DossierCDKM.OP.06.004
StatusLopend
Startdatum1 november 2021
Einddatum31 oktober 2022
RegelingCDKM Opschaling

Het is de ambitie van de Erasmus Universiteit om studenten tijdens hun studie te leren werken aan maatschappelijke uitdagingen in de stad. Het is belangrijk dat studenten hun kennis leren toepassen op reële, soms moeilijk tembare problemen waar niet iedereen hetzelfde over denkt. Deze ambitie wordt gedeeld door de Gemeente Rotterdam.

De Erasmus Universiteit werkt deze ambitie uit binnen het laatste jaar van de bacheloropleidingen in een ‘Impact Ruimte’. Studenten werken in interdisciplinaire teams aan praktijkvraagstukken vanuit alle wijken en uit alle geledingen.

Op basis van haar ambitie, en in overleg met de gemeente Rotterdam, is het voorstel om een kwartiermaker aan te stellen die:
- Inventariseert welke partijen in de stad zich duurzaam willen verbinden aan samenwerking met de EUR;
- Een efficiënt organisatiemodel ontwerpt;
- Zodat externe vragen op een gestructureerde manier worden aangeboden;
- Deze kunnen worden vertaald naar academische vereisten en worden doorvertaald naar het hbo of mbo (of omgekeerd);
- Zodat studenten uit het wo, hbo en mbo aan deze opdrachten kunnen werken.

De kwartiermaker:
- Organiseert thema-dialogen, zodat partijen in de stad een beter idee krijgen welk soort opdrachten door studenten kunnen worden uitgewerkt (niveau, duur, inzet studenten, verwachtingen eindresultaat) en de opleidingen begrijpen welke wensen partijen van buiten hebben;
- Verbindt alle partijen rondom herkenbare thema’s als sustainability, inclusiviteit en gezondheid;
- Rapporteert over de uitdagingen in organiseerbaarheid vanuit alle betrokken perspectieven en ontwikkelt daartoe oplossingen.

Binnen de Erasmus Universiteit is groot draagvlak en is tot en met 2024 extra financiering om een Impact Ruimte in de bacheloropleidingen te implementeren. De gemeente Rotterdam en Erasmus Universiteit verwachten dat dit initiatief de interactie tussen de grootstedelijke context en het onderwijs in de stad versnelt, de samenwerking in het onderwijsdomein versterkt en het talent van de studenten beter verbindt aan de opgaven van de stad.

Contactinformatie

Erasmus Universiteit Rotterdam

D.H.B. van Vliet, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project