Improved adhesion of a biological coating based on Aureobasidium pullulans using VOC-emissions from wood

DossierGOCH.KIEM.KGC02.041
StatusLopend
Startdatum1 mei 2021
Einddatum4 april 2022
RegelingKIEM GoChem
Thema's
 • Bètatechniek
 • Energie en Klimaat - Een CO2 vrije gebouwde omgeving in 2050
 • Sleuteltechnologieën - Biotechnologie
 • Energie en Klimaat - In 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en voor tenminste 80% circulair
 • Sleuteltechnologieën - Micro- en nanotechnologie
 • Energie en Klimaat - Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.
 • Maatschappelijk Verdienvermogen - Versnellen en opschalen in de regio
 • Sleuteltechnologieën - Geavanceerde Materialen
 • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Materialen - Made in Holland
 • Kwaliteit van de omgeving
 • Chemie
 • 5: De gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar
 • 4: Slimme technologie en materialen

Vier jaar geleden is er een succesvolle biologische coating op de markt gebracht dat hout beschermt tegen aantastingen met behulp van de levende oppervlakteschimmel Aureobasidium pullulans. Deze coating kan o.a. hout voor buitentoepassingen tegen klimatologische- en omgevingsinvloeden beschermen. De industriële gereedheid van deze coating kan worden verbeterd door de schimmel Aureobasidium pullulans te stimuleren bepaalde stoffen te produceren die bijdragen aan de hechting van de coating op het hout. De hechtingstijd van de coating aan het hout duurt nu 6-8 weken. Bij een verkorte hechtingstijd ontstaat er een sneller productieproces wat het product concurrerender zou maken in de markt van bouwmaterialen. De mogelijkheid om op een natuurlijke manier een stabiel systeem van levende micro-organismen te creëren die polymeren, pigmenten en andere substanties vormen is met gebruik van geschikte voedingsbronnen en milieu invloeden aangetoond. Het is bekend dat A. pullulans een groot aantal stoffen als potentiële voedingsbron kan gebruiken waaronder Volatile Organic Compounds (VOCs). A. pullulans transformeert op een uiterst energiezuinige manier schadelijke stoffen in milieuvriendelijke polymeren welke kunnen bijdragen aan de hechting van de schimmel. VOCs waaronder terpenen en carbonyl-VOCs behoren tot de houtcomponenten en verdampen bij hogere temperaturen. Het doel van dit project is om de hechting van de schimmel op hout te verbeteren en hierdoor het droogproces van de coating te versnellen. In het productie proces wordt hout aan hogere temperaturen blootgesteld om VOCs uit te scheiden. Op laboratoriumschaal zal worden getoetst of A. pullulans als reactie op het voorkomen van VOC`s zodoende zijn hechting kan stimuleren. Na expositie in een gedefinieerde VOC bevattende omgeving zullen de effecten van deze stoffen op de schimmel worden onderzocht.

Contactinformatie

Saxion

C. Struck, contactpersoon