In goeden doen; Participatief onderzoek naar de bouwstenen voor ethische reflectie in de ondersteuning aan en met mensen met een verstandelijke beperking

DossierRAAK.PUB07.029
StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023
RegelingRAAK-publiek
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Kunst
 • Sociale Studies
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
 • Life Sciences & Health
 • 2: Onderwijs en talentontwikkeling
 • 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit
 • 9: Kunst en creatieve industrie

Zorgprofessionals benoemen toegenomen zorg- en ondersteuningsvragen, hoge werk- administratie- en regeldruk en omgaan met complexe ethische dilemma’s als de voornaamste knelpunten van hun werk. Overtuigingen over wat goed is om te doen in complexe cases kunnen sterk uiteenlopen. Omgaan met die uiteenlopende overtuigingen vraagt om gezamenlijke reflectie en dialoog waarin verschillende kennis- en ervaringsbronnen worden afgewogen. Niet alleen wetenschappelijke en professionele kennis is van belang, maar ook ervaringskennis en kennis van waarden en normen van alle betrokkenen. Mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten willen intensiever betrokken worden bij de keuzes rondom ondersteuning en willen dat deze goed aansluit bij hun eigen wensen en behoeften. Zij zijn van mening dat de dialoog met hen moet worden verdiept en dat de communicatie kan worden verbeterd. Moreel beraad is een verzamelnaam voor bestaande vormen van methodische reflectie en dialoog over waarden en normen. Cliëntparticipatie binnen moreel beraad is een manier om de ervaringskennis van cliënt en naasten te betrekken in het gesprek over goede zorg. Deze vorm staat nog in de kinderschoenen. Het meenemen van het cliënt- of naasten perspectief is geen garantie voor dialoog. Uit onderzoek over cliëntparticipatie binnen moreel beraad blijkt dat cliënten zich slechts ‘gedoogd’ voelen en niet gewaardeerd en geaccepteerd. In dit onderzoek staat juist het waarderen van overtuigingen, waarden en normen van alle gesprekspartners centraal; op welke manier is het mogelijk om gezamenlijk vorm te geven aan morele reflectie? Een participatieve aanpak biedt hier kansen toe. In dit project ontdekken mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals gezamenlijk de werkzame factoren in het vormgeven van morele reflectie. Door middel van waarderend onderzoek en ontwerp zullen we op zoek gaan naar geschikte uitwisselings- en ervaringsvormen van morele reflectie. Tot slot staat de implementatie en gebruik van die vormen binnen de organisatie en het onderwijs centraal.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Maaike Hermsen, contactpersoon
Telefoon: 06-83248866

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk (BPSW)
 • Gezondheidscentrum ESP Dichterbij
 • Siza
 • Solution Office
 • Stichting Pluryn Groep
 • Zozijn Regiokantoor Liemers/Achterhoek