INCLU-ZIE. Inclusief en gezond opgroeien in een complexe samenleving

DossierSPR.ALG.02.001
StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 december 2026
RegelingSPRONG
Thema's
 • Gezondheid & zorg
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Sociale Studies
 • Onderwijs en talentontwikkeling
 • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
 • Gezondheid en Welzijn

INCLU-ZIE bestaat uit het lectoraat Jeugd en het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg (Hogeschool Windesheim), het lectoraat Jeugdhulp in transformatie (De Haagse Hogeschool), het lectoraat Jeugd (Hogeschool Utrecht) en het lectoraat Residentiƫle Jeugdzorg (Hogeschool Leiden).
INCLU-ZIE constateert dat er al jarenlang en bij diverse wetswijzigingen voor jeugd, onderwijs en gezondheid een beweging is ontstaan die tegengesteld is aan de doelstelling van deze wetswijzigingen zelf alsook aan de uitgangspunten van de KIA Gezondheid en Zorg. In plaats van meer jeugdigen die gezonder en in welbevinden opgroeien lijkt het resultaat tegenovergesteld: het gebruik van jeugdhulp stijgt door. INCLU-ZIE werkt aan kennis die het inclusief en gezond opgroeien in een complexe samenleving mogelijk maakt. Het doel is om meer jeugdigen gezond (minder ziektelast, missie I) en in welbevinden te kunnen laten opgroeien door de focus te leggen op de context rond jeugdigen (meer ondersteuning vanuit leefomgeving, missie II). Het nastreven van deze doelstelling leidt tot een nieuwe sturende visie voor beleid en praktijk om de missie(s) van de KIA Gezondheid en Zorg te bereiken.
INCLU-ZIE richt zich op de doorontwikkeling naar een krachtige SPRONG-groep op het gebied van inclusief en gezond opgroeien. We zetten in op (1) het doorontwikkelen onderzoeksmethoden van en outcome factoren voor inclusief opgroeien voor landelijk/gemeentelijk beleid, (2) impact creƫren in het maatschappelijke debat over normen rond opgroeien en opvoeden in de complexe samenleving, (3) professionalisering INCLU-ZIE en opleiden van (toekomstige) professionals en (4) het versterken van de kennisinfrastructuur (intern & extern). We werken vanuit de werkpakketten met leernetwerken waarbij drie bronnen van kennis (ervarings-, praktijk- en wetenschappelijke kennis) centraal staan en waarin we domeinoverstijgend en transdisciplinair (samen)werken. Dat doen we samen met jeugdigen, professionals, consortiumpartners en netwerkpartners vanuit de verschillende domeinen van welzijn, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp.

Contactinformatie

Windesheim

Dorien Graas, contactpersoon
Telefoon: 0884696220

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Den Haag
 • GGD Flevoland
 • GGD IJsselland
 • GGD regio Utrecht
 • Stichting Garage2020
 • Stichting Ipse de Bruggen
 • Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden
 • Stichting Jeugdformaat
 • Stichting Lokalis
 • TU Delft