Industrieel hergebruik van End-of-Life thermoharde composieten.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2020
Einddatum
30 juni 2020

In het RAAK-MKB-project ‘Industrieel hergebruik van EoL thermoharde composieten’ is in het onderdeel van de ontwikkeling van ontwerpregels geadviseerd dat het hergebruikte gedeelte in een constructie niet moet worden meegenomen voor kruipbelasting (langeduur-belasting). Dit komt voort uit een conservatieve (veilige) aanname en gebrek aan lange-duur meetgegevens. Voor het verkrijgen van meetgegevens om de ontwerpregels voor kruip te verbeteren zijn ingebouwde sensoren nodig die tijdens het RAAK-project niet voorhanden waren.

Het onderzoek in de TOP-UP betreft het ontwikkelen en testen van ingebouwde sensoren in composieten die zijn opgebouwd met End-of-Life thermoharde composieten. Met de sensoren kan op gedefinieerde plaatsen in het product de vervorming (rek) en temperatuur gemeten worden en draadloos worden gecommuniceerd naar buiten het product. Op deze manier kan het product gemonitord worden voor een periode van ten minste 15 jaar teneinde het kruipgedrag in kaart te kunnen brengen.

Vanuit het minor-programma Embedded wireless sensors van de opleiding Elektrotechniek gaan twee studenten starten met het opstellen van een programma van eisen voor de sensoren en de communicatie voor de signalen. Leveranciers van systemen worden hierbij betrokken. Vervolgens gaan de studenten onder leiding van hun begeleidende docent en onderzoekers van het lectoraat Kunststoftechnologie de sensoren inbouwen in een proefopstelling in het composietenlab. Hiermee wordt het systeem getest en worden optimalisatie-mogelijkheden opgesteld.

In een definitieve opstelling worden sensoren ingebouwd in een composietbalk die is opgebouwd uit hergebruikt EoL composiet en wordt het systeem getest. De nauwkeurigheid en stabiliteit van de metingen wordt getest en de draadloze communicatie van de meetsignalen van binnen in de balk naar een ontvangend systeem buiten.

De meetgegevens worden geanalyseerd en er worden aanbevelingen gedaan voor verder gebruik en implementatie. Ontwikkeling, tests, analyse en aanbevelingen worden gerapporteerd en gepresenteerd aan het lectoraat, de betrokken opleidingen en de betrokken leveranciers.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim