Innovatiehub Gezond Stedelijk Leven

DossierCDKM.GR.07.018
StatusLopend
Startdatum22 mei 2023
Einddatum21 mei 2026
RegelingCDKM 2023
Thema's
  • Gezondheid & zorg
  • Maatschappelijk verdienvermogen
  • Overig
  • Life Sciences & Health

Utrecht kiest met de innovatiehub Gezond Stedelijk Leven voor een netwerkbenadering om de opgaven van de stad structureel te verbinden aan het onderwijs, en het onderwijs meer te verbinden aan de plekken in de stad waar deze opgaven spelen. Vanuit de ambitie om gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk te maken richt de innovatiehub zich op ongelijk innoveren voor gelijke kansen; Utrecht wil zich met de onderwijsactiviteiten binnen de innovatiehub met name inzetten voor bewoners bij wie het niet vanzelf goed gaat en om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan.
Binnen de City Deal Kennis Maken is in Utrecht afgelopen jaren samengewerkt door Gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland en Universiteit Utrecht in de Utrecht Challenge Alliantie. Door middel van challenge based leren werken studenten multidisciplinair en multilevel, ontwerpgericht en vanuit eigen interesse aan een stedelijke opgave. Challenges zijn lastig in te bedden als zelfstandige activiteit, zowel in het onderwijs als in het opgavegericht werken in de stad. Daarom kiest Utrecht met de innovatiehub Gezond Stedelijk Leven voor een meer structurele organisatievorm voor het vervolg van de samenwerking.
De innovatiehub vormt komende jaren een netwerk voor het leren en werken rond stedelijke opgaven; een duurzame organisatievorm die beter in te bedden en in de toekomst beter schaalbaar is. De innovatiehub kent drie bouwstenen:

  1. Leernetwerken van o.a. studenten, docenten en ambtenaren rond een specifieke opgave
  2. Werken in stadslabs: fysieke locaties in de stad waar met bewoners, gemeente en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan deze opgaven
  3. Een ‘opgavecurriculum’: een combinatie van bestaand onderwijs en een ondersteunend sociaal programma rond deze opgave.

Met de ontwikkeling van de innovatiehub willen we in Utrecht werken aan een aanpak die in de toekomst iedere Utrechtse student in staat stelt om tijdens de studie direct bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken in Utrecht.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Erik Mooij, contactpersoon
Telefoon: 06-42211722

Consortiumpartners

bij aanvang project