Integraal Robotiseren

DossierRAAK.MKB14.001
StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum30 juni 2024
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • Sleuteltechnologieën
  • Bètatechniek
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

In een recente bijeenkomst van de koninklijke metaalunie voerden we een discussie over robotisering . Veel bedrijven zien er tegenop, enkele waren er wel mee begonnen. Die zijn enthousiast maar vertellen ook over de enorme worstelingen: oplossingen van de robotleveranciers passen niet zo bij hun kleine bedrijf met sterk variërende orders. Ze hebben met een eigen team van ‘knutselaars’ (hun eigen woorden) uitgezocht hoe en waar de robots in te zetten.
Dit is een probleem dat veel bedrijven ervaren. Maakbedrijven zijn bezig met het zetten van stappen in (verdere) automatisering en robotisering van de productie. Maar vaak weten de bedrijven niet goed waar ze moeten beginnen, en is het goed inrichten een worsteling.
De robotsystemen die worden geïnstalleerd zijn voorgeprogrammeerd om één ‘kunstje’ te doen; systemen die goed zijn in één taak. De Nederlandse industrie heeft echter meer behoefte aan flexibele en slimme automatisering. De Nederlandse industrie is vooral sterk in flexibiliteit, enkelstuksfabricage en kleine seriegroottes, en niet gericht op massaproductie.
Dat sluit aan bij de Nationale wetenschapsagenda – route Smart industry, die het als volgt formuleert:
Foutloze maatwerkproducten in een oplage van één voor de prijs van een massaproduct. Dat is de stip op de horizon voor de industrie van de toekomst .
Omdat hier nog relatief weinig over bekend is heeft een grote groep bedrijven in het midden en oosten van het land een coalitie gevormd en het initiatief genomen om hier een roadmap op te ontwikkelen.
Op basis van de vragen van de individuele bedrijven zijn initieel 6 clusters geïdentificeerd. Binnen de scope van dit project worden er 4 clusters onderzocht en uitgewerkt. Dit resulteert in 6 concrete deliverables als onderdeel van de roadpmap waar de MKB-bedrijven mee verder kunnen.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Vincent Wiegel, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

  • University of Twente