Integrale aanpak ammoniak en methaan

DossierPVG.DZ20.IAMM.001
StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum31 oktober 2026
RegelingPVG Thematische calls 2020
Thema's
 • Dier
 • Landbouw, water en voedsel
 • Energietransitie & duurzaamheid
 • Agro en Food
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening

Vanuit verschillende doelstellingen (klimaat, natuur en volksgezondheid) moeten de komende jaren emissies van ammoniak en methaan uit de melkveehouderij fors worden gereduceerd. Deze emissies kunnen – op relatief korte termijn - beïnvloed worden via het voerspoor. De centrale vraag in dit voorstel is: “Wat is er nodig om melkveehouders nu en in de toekomst de juiste keuzes te laten maken om, beredeneerd vanuit de behoefte van de koe, het optimale graslandmanagement, rantsoen en rantsoenmanagement te hanteren wat leidt tot een lagere ammoniak- en methaanemissie?”
Hierbij spelen twee belangrijke thema's:

 1. de ontwikkeling van handelingsperspectieven
 2. gedragsverandering en een flexibele mindset.

In dit projectvoorstel, dat geschreven is door groene hbo's i.s.m. groene mbo's, jonge melkveehouders en sectorpartners, komen deze thema's aan bod in vijf samenhangende werkpakketten:
 1. Van inzichten naar handvatten (handelingsperspectief)
 2. Testen van handvatten in de praktijk (handelingsperspectief)
 3. Kansen, drijfveren en barrières (gedragsverandering)
 4. Samenwerken voor integrale oplossingen (gedragsverandering)
 5. Onderwijsontwikkeling en kennisdeling.

Bij de uitvoering ligt de focus op jonge en toekomstige melkveehouders en bedrijfsadviseurs/erfbetreders. Via de hbo's en mbo’s is er direct contact (alumni en huidige studenten). Handelingsperspectieven uit wetenschappelijk onderzoek worden omgezet naar praktische handvatten. Vervolgens worden deze door studenten en docentonderzoekers in de praktijk getest op melkveebedrijven met verschillen in grondsoort en bedrijfsintensiteit.
Naast kennis van maatregelen en uitwerking in de praktijk is ook de mindset van de (toekomstige) veehouder en adviseur cruciaal voor de motivatie om beslissingen te nemen. Het is belangrijk om kansen, drijfveren en barrières bij hen te begrijpen. Door zowel aan het begin als einde van het project te meten wordt zichtbaar welk effect er in vier jaar is opgetreden. Tijdens het project wordt een omslag in denken en handelen verder actief gestimuleerd door enerzijds participatief onderzoek samen met de veehouder en zijn/haar omgeving en anderzijds door onderwijs en training.

Contactinformatie

Aeres Hogeschool

Agnes van den Pol-van Dasselaar, contactpersoon
Telefoon: 06-28754767

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden