Kansen met Data

DossierSPR.ALG.01.016
StatusLopend
Startdatum1 december 2021
Einddatum30 november 2025
RegelingSPRONG
Thema's
 • KIA 6 - Maatschappelijk Verdienvermogen
 • Economie
 • Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
 • Logistiek
 • Duurzaam transport en intelligente logistiek
 • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

De Spronggroep “Kansen met Data” (KmD) bundelt de krachten en netwerken van een tweetal complementaire en gerenommeerde lectoraten in Oost-Nederland: het lectoraat Supply Chain Finance (SCF - Windesheim) en het lectoraat Logistiek & Allianties (L&A - HAN). In het onderzoek van de beide lectoraten in samenwerking met de beroepspraktijk is de laatste jaren het slim gebruiken van data steeds centraler komen te staan. Vanwege de complementariteit is veel synergievoordeel te behalen in de samenwerking.
Met dit Sprongproject, beogen de beide lectoraten de bestaande activiteiten bijeen te brengen binnen één onderzoeksgroep (KmD) en deze over de komende acht jaar te laten uitgroeien tot een krachtige groep met een omvang van ruim 36 fte. KmD draagt bij aan het vergroten van het maatschappelijk verdienvermogen, door de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van data science via learning communities en living labs toegankelijk te maken voor instellingen en bedrijven, vooral het mkb. KmD is hiertoe goed gepositioneerd in het quadrupel helix innovatiesysteem, met connecties naar relevante (inter)nationale wetenschappelijke onderzoeksgroepen, (regionale) beleidsmakers, (innovatief) bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, waarmee regelmatig nieuwe extern gefinancierde onderzoeks- en ontwikkelprojecten ontwikkeld worden.
De initiatiefnemers hebben vijf hoofdactiviteiten geïdentificeerd die nodig zijn voor het realiseren van de hierboven beschreven ambitie. 1) Bij de start wordt met de quadrupel helix partners een gezamenlijke regiovisie ontwikkeld op de data- en technologie gedreven innovatie van goederen-, geld en datastromen. Deze visie zal leidend zijn bij de verdere uitbouw van KmD. 2) Regionale kennisclusters worden onderhouden en de verbinding met internationale expertise wordt verder uitgebouwd. 3) Vanuit de groep wordt constant aandacht besteed aan het ontwikkelen van nieuwe projecten met nationale en internationale partners, waar nodig/ nuttig ondersteund met subsidies. 4) KmD zal bijdragen aan het uitbouwen van “data science” leerpaden van student tot professional. 5) Opzetten van een incubator/experiment platform.

Contactinformatie

Windesheim

Michiel Steeman, contactpersoon
Telefoon: 06-31960781

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • Aeres Hogeschool
 • Economic Board Regio Zwolle
 • Fraunhofer IML
 • Gemeente Nijmegen
 • Hogeschool Rotterdam
 • Provincie Gelderland
 • TNO Den Haag
 • University of St. Gallen
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)