Ketenfinanciering voor mkb. Olie in de motor van de Nederlandse economie.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2015
Einddatum
31 augustus 2017
Thema's
Logistiek en Transport
Regeling
RAAK-mkb

In dit project wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop Nederlandse mkb-ondernemingen toegang kunnen krijgen tot ketenfinanciering. Ketenfinanciering (ook ?Supply Chain Finance? genoemd) omvat een scala aan financieringsoplossingen, waarmee werkkapitaal gecreëerd wordt. Sinds de financiële crisis is werkkapitaalfinanciering voor veel mkb?ers problematisch geworden. De oorzaak ligt in moeilijke toegang tot bankleningen in combinatie met verlengde betaaltermijnen van afnemers. Ketenfinanciering is een alternatieve financieringsvorm waarin leveranciers in de keten gebruik maken van de kredietwaardigheid van een sterkere afnemer. Het is echter nog vooral een oplossing die afnemers aanbieden aan hun grootste en meest strategische leveranciers. De leveranciers in het mkb worden nog niet bereikt, terwijl verspreiding naar het mkb miljarden euro?s aan liquiditeit kan vrijmaken.
De doelstelling is dan ook om de liquiditeitspositie van Nederlands mkb te versterken door met onderzoek bij te dragen aan het vergemakkelijken van toegang tot ketenfinanciering. Het onderzoek voorziet hiermee in een nadrukkelijk aanwezige maatschappelijke behoefte. Daarnaast wordt voorzien in een wetenschappelijke behoefte, omdat ketenfinanciering een relatief nieuw veld is waarin empirische data schaars zijn. De nadruk ligt op wat het mkb zelf kan doen om toegang tot ketenfinanciering te krijgen. Onderzocht wordt welke ketenfinancieringsinstrumenten voor deelnemende mkb?ers het meest geschikt zijn, wat criteria zijn waar mkb?ers aan moeten voldoen, hoe een goed interventieplan er uitziet om aan die criteria te voldoen en hoe uiteindelijk succesvolle implementatie er uitziet.
De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn een set van tools voor en door mkb?ers die concrete handvatten geven voor implementatie van ketenfinanciering en de interventies die hiervoor nodig zijn. Het onderzoek resulteert daarnaast in een trainingsprogramma voor mkb?ers en inzichten die direct in onderwijs kunnen worden toegepast.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Adriaan Aarden
Contactpersoon

Michiel Steeman
Contactpersoon

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Breda University of Applied Sciences
 • Dinalog
 • EVO
 • Fontys Hogescholen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Kennis Distributiecentra Logistiek Gelderland
 • Portena Logistiek B.V.
 • Stichting STRO
 • Supply Chain Finance Community

Netwerk- en projectleden

 • ABPaymentflows
 • Anachron B.V.
 • Capital Tool Company Agency Services B.V.
 • Flinqer B.V.
 • Groothelptklein
 • Hemmink B.V.
 • Johma Nederland B.V.
 • Pro Quidity
 • Trade Cloud B.V.