Kijken met andere ogen

DossierRAAK.MKB13.024
StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
  • KIA 4 - Veiligheid
  • Economie
  • Bètatechniek
  • Smart industry
  • Meten en detecteren: altijd, alles en overal
  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
  • 4: Slimme technologie en materialen

Noord-Holland kent een belangrijke en innovatieve maakindustrie. Het gaat hierbij om relatief kleine nichespelers, die een grote internationale markt bedienen. In 2016 werd het TechnoSpitsen netwerk Noord-Holland opgericht, met als doelstelling “Het slim verbinden van (nieuwe) technologieën, kansen en uitdagingen, mensen en kennis, bedrijven en onderwijs, voor een innovatieve en toekomstbestendige maakindustrie”.

Door samenwerken in “open innovatie” bundelen bedrijven en Hogeschool de krachten:
• Samenwerken met collega-bedrijven, leren van elkaar
• Samenwerken met studenten en daardoor een betere instroom van nieuw talent
• Samenwerken met docent-onderzoekers, waardoor vernieuwende ideeën kunnen doorstromen naar de praktijk en naar het onderwijs.

KIJKEN MET ANDERE OGEN doet praktijkonderzoek naar de mogelijkheden en toegevoegde waarde van moderne beeldbewerkingstechnieken en beeldbewerkingssoftware (computer vision).

Door de inzet van geavanceerde vision technieken komen we tot verbeteringen in het ontwerp van hun machine-ontwerp en productieproces. Meer specifiek:
• Verbeteringen in productiviteit door kortere cyclustijd of doorlooptijd
• Verbeteringen in de productkwaliteit en nauwkeurigheid van werken (zero defects)
• Verbeteringen in het storingsgedrag (kortere down-time, minder storingen)
• Verbeteringen in de omstelflexibiliteit (sneller overgaan op ander product)

Met camera’s die meer kleuren kunnen zien dan het menselijk oog – infrarood, ultraviolet, X-ray kunnen we letterlijk ‘Kijken met Andere Ogen’! Beeldvormende technieken, oorspronkelijk ontwikkeld voor ruimtevaart, astronomie en medische toepassingen, worden als nieuwe beeldvormende chips in compacte behuizingen ondergebracht en komen beschikbaar voor nieuwe robottoepassingen in industrie en agri-food.

Met nieuwe GPU gebaseerde HW-architecturen, en moderne deep learning algoritmes, kunnen we relatief snel nieuwe toepassingen met geavanceerde objectherkenning bouwen. Leren uit voorbeelden in plaats van programmeren.

Door computer-gegenereerde beelden te combineren met ‘live’ beelden wordt het mogelijk om de resultaten van metingen ‘live’ inzichtelijk te maken (Augmented Reality). ‘Andere ogen’ die meekijken en tips geven tijdens inspectie of training.

Contactinformatie

Hogeschool Inholland

Cock Heemskerk, contactpersoon
Telefoon: 0651340966

Consortiumpartners

bij aanvang project