kunst ≈ onderzoek

DossierPLTFM.04.017
StatusLopend
Startdatum16 september 2023
Einddatum15 september 2026
RegelingPlatformregeling
Thema's
  • Kunst
  • Onderwijs
  • Kunst en de creatieve industrie

Platform kunst≈onderzoek is een netwerk van en voor alle lectoraten in Nederland die zich bezighouden met onderzoek in de kunsten. Het biedt ruimte aan een groeiende community van onderzoekers in de kunsten door uitwisseling van onderzoeksmethodes, -processen en disseminatie te organiseren en faciliteren. Het platform is er niet alleen voor lectoren, maar ook voor docent-onderzoekers, PhD, postdoc en onderzoeksbegeleiders.
Het onderzoeksprogramma van kunst≈onderzoek bestaat uit strategische bijeenkomsten en inhoudelijke werksessies, trainingen, netwerkbijeenkomsten, en een tweejaarlijks exposium. Zo verzamelt en deelt kunst ≈ onderzoek informatie over de lectoraten en wat voor soort onderzoek deze doen, over welke thema’s en vraagstukken, en met wie. Dit doet het platform om de breedte van het onderzoeksgebied en de doorwerking ervan op andere plekken zichtbaar te maken. Zo krijgen partners en maatschappij inzicht in de unieke bijdragen die kunst kan leveren aan de maatschappelijke vraagstukken en kunnen nieuwe samenwerkingen ontstaan. Artistiek onderzoek en praktijkgericht onderzoek in de kunsten bieden een specifieke benadering en perspectief: samen met de culturele sector, creatieve industrie en andere partners kunnen we andere mogelijkheden voorstellen en verbeelden, zaken kritisch bevragen, nieuwe manieren van (samen)werken en -onderzoeken ontwikkelen. Precies dat is hard nodig in complexe transitieopgaves. Of dit nu gaat om de thema’s uit de KIA’s of andere gebieden waar verandering vanuit de menselijke maat nodig is.
Als platform werken we aan een onderzoeksagenda waarin we de methodologieën in/door de kunsten ontwikkelen en beschrijven als bijdrage aan de key enabling methodologies (KEMs). We werken ook aan de verandering en (door)ontwikkeling in de (kunst)hogescholen zelf. Hoe kunnen deze lectoraten gezamenlijk bijdragen aan een duurzame, zorgzame en inclusieve sector van kunstonderwijs en werkveld?
Thema’s waaraan we werken (2023-2026):
• Maatschappelijke relevantie van onderzoek in de kunsten
• Ethiek • Derde cyclus • Verbinding onderwijs en onderzoek
• Work of Research • Diversiteit & Inclusie

Contactinformatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nirav Christophe, contactpersoon
Telefoon: +31 30 2332256

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • Stichting TKI CLICKNL

Netwerkleden