Kwaliteit op Koers

DossierPD.IMP.01.002
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum31 augustus 2027
RegelingPD Impuls 2022-2023

De PD Kunst + Creatief wordt uitgevoerd dankzij de financiƫle en personele inspanning van vijftien hogescholen. Daarmee zijn in de afgelopen twee jaar een uitvoerende Taskforce, scholings- en bestuurlijke activiteiten mogelijk gemaakt, waardoor de PD al een solide inhoudelijke en governance basis heeft. De Impulsaanvraag richt zich daarom vooral op de kwaliteitszorg en heeft als doel om bestaande (inter)nationale kwaliteitscriteria voor artistiek en ontwerpend onderzoek te operationaliseren naar praktische, houdbare en controleerbare instrumenten en governance voor de PD Kunst + Creatief.
De Impuls betreft de monitoring, evaluatie, aanpassing en verankering van de kwaliteitszorg op het niveau van de kandidaten en hun begeleiders en dat van het Graduate Programma en het Graduate Network. Deze activiteiten zijn ondergebracht in werkpakketten die de kwaliteitsstandaarded van de VH volgend. Ze worden gecoƶrdineerd en afgestemd worden door de Taksforce Kunst + Creatief en uitgevoerd door diverse lectoren en senior onderzoekers van de vijftien aan de pilot deelnemende hogescholen.
Op het niveau van de PD-projecten betreft het, activiteiten die de verbetering van individuele projecten mogelijk maken, zoals de ontwikkeling van richtlijnen voor monitoring en begeleiding van de onderzoeksprojecten, als ook de mogelijkheid voor PD-onderzoekers en/of hun begeleiders om deel te nemen aan zaken die aantoonbaar bijdragen aan het begrip van derde-cycluskwaliteit in het domein.
Op het niveau van het Graduate Programma en het Graduate Network gaat het om het ontwerp en de uitvoering van het curriculum voor de PD, waarvoor onderwijsvormen en methodieken worden ontwikkeld die passend zijn voor de doelgroep van PD-onderzoekers en hun begeleiders (in Training-the-Trainersessies). Daarnaast gaat het om het verder ontwikkelen en toetsen van een adequate en duurzame governance structuur en om de verbinding van de PD met (inter)nationale culturele en creatieve sector.

Contactinformatie

Avans Hogeschool

Wouter Meys, contactpersoon