L.INT-Lector Waterslim Waterstof

DossierLINTL.INST.L04.007
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 oktober 2025
RegelingL.INT Lectorposities bij instituten
Thema's
 • Bètatechniek
 • Sleuteltechnologieën - Micro- en nanotechnologie
 • Energie en Klimaat - Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050
 • Sleuteltechnologieën - Elektrochemische Conversietechnologie
 • Energie en Klimaat - Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050
 • Sleuteltechnologieën - Geavanceerde fabricagesystemen en processen
 • Energietransitie
 • De Blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei
 • Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
 • Energie
 • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
 • Energietransitie en duurzaamheid

In dit traject bundelen NHL Stenden Hogeschool en Wetsus de krachten en gaan een lector Waterslim Waterstof aanstellen, waarmee de realisatie van een grootschalige waterstof-hub in Noord-Nederland, en daarmee de Nederlandse energietransitie, drastisch zal versnellen.
Waterslim Waterstof definiëren we als waterstof gemaakt met hernieuwbare energie, uit hernieuwbare watervoorraden. Dus zonder uitputting van schaarse zoetwatervoorraden. De stand der techniek voor groene waterstof is elektrolyse van gedemineraliseerd zoetwater. Per kg waterstof is ten minste 9 kg gedemineraliseerd water nodig. Grootschalige waterstof productie concurreert met drinkwater en andere zoetwaterbronnen en vergroot de problemen rond seizoensgebonden droogte en teruglopende waterkwaliteit.
In dit lectoraat worden verschillende routes ontwikkeld om waterstof rechtstreeks uit laagwaardig water te produceren, zoals zee- of brakwater. Dit zal worden bereikt door innovatieve membranen, katalytische materialen en elektrochemische celconfiguraties in te zetten voor een meer efficiënte opslag en productie van waterstof. Met name op het gebied van de productiewijze van het flowfield van de membraan gescheiden electrolyser en de keuze van de katalysatoren voor de splitsing van water in waterstof en zuurstof zijn doorbraken mogelijk. Ook op het gebied van de katalysatorbereiding zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande om te komen tot zeer hoge stroomdichtheden.
Integratie van waterontzilting met elektrolyse voor waterstofproductie is een hele andere invalshoek. Het werkplan bestaat primair uit praktijkonderzoek, grotendeels uitgevoerd door studenten, onder begeleiding van de nieuwe lector en betrokken bedrijven. Het toegepast onderzoek bestaat uit het op lab-schaal verder ontwikkelen van veelbelovende elektrochemische systemen, en het opschalen van reeds gevalideerde oplossingen. Dit alles zal plaatsvinden in een bredere context, waar wetenschappelijke vragen worden geadresseerd door Wetsus, en de betrokken bedrijven de technologie met NHL Stenden naar commerciële toepassing brengen. In dit traject worden fundamentele kennis, praktijkonderzoek met nieuwe materialen en systemen, de training van jonge professionals in de water-energie nexus met innovatieve bedrijven bijeengebracht voor maximale impact.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Stichting Centre of Expertise Water Technology
 • Wetsus