L.INT lectoraat klimaatgeletterdheid

DossierLINTL.INST.L04.012
StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2026
RegelingL.INT Lectorposities bij instituten
Thema's
 • Kunst
 • Sociale Studies
 • Bètatechniek
 • Energie en Klimaat - Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050
 • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • 8: Energie en energievoorziening
 • 5: De gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar
 • 9: Kunst en creatieve industrie

Klimaatverandering is één van de belangrijkste problemen van deze tijd. Het is van existentieel belang dat verdere klimaatopwarming wordt tegengaan en dat de samenleving zich aanpast aan klimaatverandering. Het meest recente IPCC rapport geeft aan dat 1,5 °C temperatuurstijging waarschijnlijk binnen 10 jaar bereikt zal worden. Toch verloopt de ontwikkeling en de implementatie van beleid om broeikasgasemissies te reduceren moeizaam en blijkt dat meer adaptatie aan klimaatverandering nodig is.
Dit lijkt o.a. te komen door (vermeend) beperkt draagvlak voor klimaatmaatregelen, te weinig (op maat gemaakte) klimaatkennis voor maatregelen of omdat mensen niet weten hoe om te gaan met de onzekerheid over het toekomstig klimaat. Het lectoraat Klimaatgeletterdheid, een samenwerking tussen het KNMI en de Hogeschool van Amsterdam, richt zich op professionals werkzaam in diverse sectoren zoals stedelijke inrichting, energietransitie en gezondheid, bij overheden, in het bedrijfsleven, in het onderwijs en bij maatschappelijke organisaties. Het lectoraat wil samen met deze verschillende partijen nieuwe kennis ontwikkelen over klimaatdata en klimaatverandering voor effectiever gebruik in ontwerpen, risicoafwegingen en beleidsadviezen en nieuwe kennis waarmee waarmee professionals effectief de “klimaatgeletterdheid” van burgers en bestuurders kunnen vergroten, zodat zij klimaatbewuste besluiten kunnen nemen en een constructief maatschappelijk debat kunnen voeren.
Bovenstaande sluit aan bij de missie van het KNMI: de samenleving adviseren en waarschuwen voor risico's op het gebied van weer en klimaat om schade en letsel te beperken. Binnen het lectoraat zal praktijkgericht onderzoek uitgevoerd worden om vernieuwing in het onderwijs en het werkveld te bevorderen en de klimaattransitie sneller vorm te geven. Het lectoraat zal samenwerken met verschillende partners uit de praktijk en lectoraten van drie verschillende faculteiten aan de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat is hiermee multidisciplinair van opzet.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Dymph van Outersterp, contactpersoon
Telefoon: 020 - 595 33 28

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • KNMI
 • NEMO Science Museum
 • Noise B.V.
 • Provincie Noord-Brabant
 • Stichting Cas
 • Vattenfall N.V.

Netwerkleden