Landbouw in Klimaatrobuuste Beeklandschappen

DossierPVG.DZ21.03.004
StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024
RegelingPVG Thematische calls 2021
Thema's
  • Dier
  • Plant
  • Natuur en Leefomgeving
  • Landbouw, water en voedsel
  • Agro en Food
  • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
  • Kwaliteit van de omgeving
  • Agri & Food
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatrobuust te zijn en daarmee staan we voor een grote opgave. Deze opgave is in het bijzonder groot voor beeklandschappen, die worden gekenmerkt door beekdalen en hoge zandgronden. Dit project zoomt daarom specifiek in op wat deze transitie voor dit soort landschappen betekent.
In dit project werken hogescholen Aeres, HAS, Van Hall Larenstein en Saxion nauw samen met tal van consortiumpartners (zoals waterschappen, provincies, gebiedspartijen) om in gebiedscases te onderzoeken hoe een dergelijke transitie naar klimaatrobuuste beeklandschappen er in de praktijk uit kan zien en hoe landbouw deze transitie op een slimme manier kan ondersteunen. Dit doen we aan de hand van meerdere thematische invalshoeken, zoals het bodem- en watersysteem, het agrarisch perspectief, de verdienmogelijkheden van en binnen dit landschap en de rol van governance. Voor elke invalshoek wordt een repliceerbare aanpak ontwikkeld en toegepast op drie gebiedscases. De opgedane lessen worden breed gedeeld en dragen bij aan zowel de transitie naar een klimaatrobuust Nederland als aan een uitnodigend perspectief voor de Nederlandse landbouw.

Contactinformatie

HAS green academy

Daan Groot, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project