Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE)

Status
Lopend
Startdatum
1 januari 2020
Einddatum
31 december 2021
Thema's
Energie

Dit lectoren platform heeft zich in de afgelopen 2 jaren succesvol ontwikkeld.
Dit is een netwerk van de lectoraten Duurzame Energievoorziening (Saxion, Richard van Leeuwen), Delta Power (Hogeschool Zeeland, Jacob van Berkel), Duurzaam Bouwproces met BIM (Hogeschool Rotterdam, Christoph Maria Ravesloot), Energietransitie (Hanzehogeschool, Jan-jaap Aué), Smart Energy (Avans Hogeschool, Jack Doomernik), Meet- en Regeltechniek (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Aart-Jan de Graaf), Energietransitie (Hogeschool Windesheim, Jeike Wallinga) en Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE, Tinus Hammink).

Het platform is 2 jaar actief. In de vorige periode is een onderzoeksagenda opgesteld met de volgende 5 programmalijnen:
1. 1. Kwantificeren: het effect op vraag en aanbod van technische oplossingen
2. 2. Systeembenadering in de praktijk: lokaal doen wat lokaal kan
3. 3. Systeembenadering in de praktijk: integraliteit bij grote spelers
4. 4. Integraliteit met andere disciplines: organisatorische en ICT-kant van de energietransitie samenbrengen met het technisch inzicht
5. 5. Systeembenadering in de aanpak: LEVE-visie uitdragen

Zie tevens: https://specials.han.nl/sites/seece/actueel/documenten/LEVE-Onderzoeksagenda-2019.pdf
Doel in het vervolg van het platform LEVE, LEVE II is:
1. 1. Agenda en visie uitvoeren met de nu deelnemende partijen;
2. 2. Verdiepen en verbreden van het lectoren netwerk (Windesheim is inmiddels aangesloten);
3. 3. Inrichten van een informatieplatform voor inzicht in kennisactiviteiten, resultaten en onderwijsmateriaal;
4. 4. Organiseren en uitdragen van de wervende doelstelling voor meerjarige programma’s (zoals nu de MMIP’s).

In onze werkwijze stemmen we onze agenda en projecten af met een stakeholdergroep waarvoor elke hogeschool een “relatie” uitnodigt. Via de universiteiten en de TKI’s Nieuw Gas en Systeemintegratie toetsen we de relevantie van de vraagstukken die we oppakken. Dit plan is tevens verbonden en afgestemd met het lectorenplatform Urban Energy. Dit platform sluit aan op het thema Energie en Energievoorziening uit de strategische onderzoeksagenda van het hbo 2016-2020.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen||Instituut Life Science & Technology