Leeromgeving Stad Wageningen

DossierCDKM.GR.07.010
StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2026
RegelingCDKM 2023
Thema's
 • Landbouw, water en voedsel
 • Energietransitie & duurzaamheid
 • Gezondheid & zorg
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Agri & Food

WUR, gemeente Wageningen, Regio Foodvalley, impactorganisatie Thuis, openbare bibliotheek Wageningen (de bblthk), en inwoners werken sinds 2020 samen aan de versterking van een dynamisch leer-ecosysteem tussen stad en universiteit; de Leeromgeving Stad Wageningen.
WUR, gemeente en partners hebben afgelopen jaren intensief ervaring opgebouwd in het verbinden van maatschappelijke vraagstukken aan het WUR-onderwijs. Dat levert mooie projecten op, maar we willen de impact vergroten door een thematische aanpak waarbij individuele projecten tot programmalijnen worden gebundeld. We kiezen voor een aanpak die aansluit bij de wensen van bewoners en die rekening houdt met de unieke eigenschappen van de stad Wageningen. Met de partners is het kernthema ‘Wijken van de Toekomst’ gekozen. Dit is ook het thema dat centraal staat in het Wagenings coalitieakkoord en het samenwerkingsverband “Stadsagenda” van WUR en gemeente Wageningen.
De partners dragen vanuit hun eigen expertise en interesse bij aan de Leeromgeving Stad Wageningen. Vanuit gedeeld eigenaarschap worden oplossingsrichtingen voor huidige en nieuwe maatschappelijke vraagstukken versneld. Studenten ontwikkelen cruciale boundary crossing competenties, in én met de lokale samenleving, om zo mee te bouwen aan een duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst.
Door de onderwijspraktijk te verbinden aan de directe leefomgeving van de student ontstaat er een verbinding van de student met de stad. Ook biedt deze aanpak een belangrijk didactisch uitgangspunt om leren voor duurzame ontwikkeling verder vorm te geven. Rond het thema Wijken van de Toekomst ontstaat een rijke leeromgeving voor WUR studenten en voor studenten van HBO- en MBO-instellingen in Ede en Wageningen. Het biedt Wageningse inwoners handvaten voor actief burgerschap en citizen science.
Deze samenwerking levert een variëteit aan samenwerkingstypen en onderwijsvormen op, ter inspiratie voor andere steden. Het resultaat is een robuuste samenwerking tussen WUR, gemeente Wageningen, Regio Foodvalley, Thuis en de bblthk, die stevig verankerd en geborgd is in de eigen werkprocessen.

Contactinformatie

Wageningen University & Research

Hanna Eppink, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Gemeente Wageningen
 • Regio Food Valley
 • Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen
 • Stichting Thuis Wageningen

Netwerkleden