LEEV! GLI-VB: Ontwikkeling van een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking

DossierRAAK.PRO04.044
StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026
RegelingRAAK-PRO
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Sociale Studies
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Gezondheid & Zorg - Dementie
 • Gezondheid en Welzijn
 • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

Mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en professionals die hen ondersteunen binnen zorgorganisaties en daarbuiten, onderkennen het grote belang van leefstijlondersteuning. Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder, maar deze veroudering gaat vaak gepaard met een hoge mate van inactiviteit, ongezonde voedingsgewoonten en gezondheidsproblemen die al op jonge leeftijd ontstaan. Hierdoor heeft deze groep een groter risico op leeftijds- en leefstijlgerelateerde aandoeningen dan de algemene bevolking. Het is daarom noodzakelijk om voor mensen met een verstandelijke beperking, conform de missie van de Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg 2020-2023, het risico op ziektelast als gevolg van ongezonde leefstijl- en leefomgeving te verminderen en gezondheidsverschillen te verkleinen.
Het vormgeven en borgen van effectieve en gepersonaliseerde leefstijlondersteuning bij deze doelgroep blijkt echter complex door het grote aantal multidisciplinair betrokken zorgprofessionals, afwezigheid van een gepersonaliseerde integrale aanpak en onvoldoende randvoorwaarden zoals beleid en digitale ondersteuning. Om mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en professionals te ondersteunen bij leefstijlverbetering, hebben de kennisinstellingen en praktijkpartners van het LEEV!-consortium elk in het afgelopen decennium binnen verschillende, elkaar aanvullende projecten, kennis en producten ontwikkeld. Echter, deze kennis en producten zijn nog niet geïntegreerd en ontwikkeld tot een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het LEEV!-consortium heeft expertise om dit te realiseren. Het doel van dit project is het opleveren van een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie (LEEV! GLI-VB) waarmee zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten, diëtisten, verpleegkundigen en leefstijlcoaches, ondersteund worden om effectieve leefstijlondersteuning te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en begeleiders. Binnen vier werkpakketten wordt de LEEV! GLI-VB ontwikkeld en getoetst op haalbaarheid en effectiviteit, waarbij één werkpakket zich expliciet richt op de benodigde randvoorwaarden. Daarmee beogen we de leefstijlgerelateerde gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren en wordt kennis ontwikkeld over haalbare en effectieve gepersonaliseerde integrale leefstijlondersteuning.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Aly Waninge, contactpersoon
Telefoon: 06-30328282

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • 's Heeren Loo Zorggroep
 • Alfa-college
 • Beroepsvereniging leefstijlcoaches Nederland
 • De Zijlen
 • Erasmus Medisch Centrum
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Kenniscentrum Sport & Bewegen
 • Koninklijke Visio Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor verstandelijk gehandicapten
 • Radboud Insitute for Health Sciences
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Stichting Abrona
 • Stichting Bartimeus Sonneheerdt
 • Stichting Cosis
 • Stichting de Trans
 • Stichting Leer Zelf Online
 • Stichting Maeykehiem
 • Stichting Special Heroes Nederland
 • Stichting VG-BelangenPlatform Drenthe
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Zorggroep Alliade Friesland

Netwerkleden