Leren met de Stad Leiden 2022

DossierCDKM.OP.06.001
StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022
RegelingCDKM 2021 Opschaling

‘Leren met de Stad’ (LmdS) is een unieke samenwerking tussen hogeschool, universiteit en gemeente Leiden. Het is de Leidse invulling van de City Deal Kennis Maken, waarin de partners sinds 2019 samenwerken aan een kennisinfrastructuur die actuele lokale maatschappelijke vraagstukken verwerkt in het onderwijs en onderzoek van de Leidse kennisinstellingen. LmdS valt onder Leiden Kennisstad (LKS), het samenwerkingsprogramma van gemeente Leiden en vier Leidse Kennisinstellingen, waarin de stad als rijke leeromgeving een focus is.
Inmiddels is LmdS een begrip in de stad. In deze aanvraag beschrijft Hogeschool Leiden haar instellingsbrede ambitie voor het leren met en van de stad en hoe ze die ambitie samen met de universiteit, gemeente en stadspartners wil implementeren. We geven aan hoe we LmdS willen opschalen en verder integreren in het onderwijs en onderzoek binnen de kennisinstellingen en de stad.
We doen dit via twee lijnen:

  1. een inhoudelijke: binnen LmdS opzetten van de ‘Leergemeenschap STAD’ om de kwaliteit en kwantiteit van het in co-creatie werken aan vraagstukken uit de stad te verhogen en een gemeenschappelijke thematische (onderzoeks- en uitvoerings-)agenda te formuleren
  2. een procesmatige: implementeren van de methodiek van LmdS in het onderwijs en onderzoek van de kennisinstellingen.

Voor het formuleren van de gemeenschappelijke onderzoeks- en uitvoeringsagenda sluiten we ons aan bij een centraal thema van Leiden Kennisstad: Health and Wellbeing. We hebben ons aangesloten bij het Leids Preventieakkoord en halen onderzoeksvragen op bij gemeente, stadspartners, bewoners en onze instellingen.
De implementatie van de methodiek van LmdS voeren we uit via het driefase model van Willen, Doen en Behouden (zie H.4) en binnen de Leergemeenschap STAD.
We combineren deze aanvraag met de bestaande LmdS-structuur om deze stappen te zetten. Dit is het moment om dat te doen, de CDKM maakt het ons mogelijk om duurzame borging van deze methodiek te bereiken.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • Gemeente Leiden
  • Universiteit Leiden