Leren van spel. Nieuwsgierigheid, zelfsturing en leren bij jonge kinderen in rijke spelsituaties

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2017
Einddatum
31 januari 2019
Thema's
Onderwijs
Regeling
RAAK-publiek

In het funderend onderwijs wordt de basis gelegd voor de kennissamenleving. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren zichzelf aan te sturen wanneer ze leerzame activiteiten ondernemen. In de kinderopvang, vve en onderbouw basisonderwijs wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfsturing ('executieve functies') bij jonge kinderen en is spel een belangrijke activiteit. Maar onderzoek wijs uit dat de cognitieve ontwikkeling tegenvalt. In veldonderzoek articuleren professionals grote handelingsverlegenheid om de nieuwsgierigheid van kinderen en hun spel te gebruiken voor de cognitieve ontwikkeling in directe samenhang met de ontwikkeling van de executieve functies. Vanaf groep 3 basisschool, wanneer het accent verschuift van 'spel' naar 'leren', ligt de aansturing grotendeels in handen van de leerkracht en ervaren kinderen geen noodzaak meer te plannen of het gedrag te reguleren. Hierdoor betrekken kinderen hun nieuwsgierigheid en exploratiedrang niet meer op leertaken. Deze ongewenste verschoolsing lijkt zich door te zetten naar de kleuters en de peuters. In dit project willen de onderzoekspartners onder leiding van het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Windesheim inzichten en tools ontwikkelen om deze handelingsverlegenheid weg te nemen door samen met professionals in opvang en basisonderwijs rijke spelsituaties te ontwerpen en te onderzoeken, die een beroep doen op specifieke executieve functies en waar expliciet aandacht is voor leren, met name wat betreft taalontwikkeling, aanvankelijk rekenen en het beter begrijpen van de wereld van wetenschap en technologie. Het project richt zich op professionals die kinderen begeleiden in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. Hierbij is aandacht voor de belangrijke overgangen van peuter- naar kleutergroep en van de kleuters naar groep 3. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van vier lectoraten van de hogescholen Windesheim, Saxion en Stenden in samenwerking met 16 locaties voor kinderopvang en basisonderwijs in Flevoland, Drenthe, Friesland en Overijssel

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Mariska Venema
Contactpersoon

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Consortiumleden

 • De Fontein
 • GO! Kinderopvang
 • Kindcentrum Claus
 • Kindcentrum Het Groene Hart
 • Kindcentrum Het Mozaïek
 • Kinderopvang Partou
 • Montessorischool De Wielerbaan
 • OBS De Blokstoeke
 • OBS De Esmarke
 • Proloog primair onderwijs Leeuwarden
 • Saxion
 • Stenden Hogeschool
 • Sterrenschool De Ruimte Almere
 • Stichting Kinderopvang Friesland
 • Stichting SchOOl (OBS de Boeier, OBS de Brink, OBS de Triangel)

Netwerk- en projectleden

 • Gemeente Almere
 • SBO de Evenaar
 • Smithsonian Early Enrichment Center
 • Universiteit Utrecht
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)