Let’s Talk Energy

DossierTOP.UP04.006
StatusAfgerond
Startdatum1 maart 2018
Einddatum16 september 2019
RegelingTop-up
Thema's
  • Energie

Het RAAK PUBLIEK project 'Let’s Talk Energy' had als doel inzicht te verkrijgen in de manier waarop burgers lokale energietoepassingen bespreken, zodat communicatie rond energieprojecten effectiever kan worden vormgegeven. Het project heeft interessante inzichten opgeleverd over de wijze waarop het discours rondom energietransitie op sociale media verloopt, aan de hand van drie Noordelijke energietransitie-cases: 1) de biovergister in Hoogkerk, 2) gaswinning op Terschelling en 3) windpark Drentse Monden Oostermoer. Bij alle cases was sprake van weerstand en werd maatschappelijke commotie veroorzaakt. De inzichten uit de discoursanalyses zijn beschreven in drie rapporten met aanbevelingen en hebben geleid tot een training voor hoog betrokken burgers, beleidsmakers en communicatieprofessionals in het energiedomein: de Discoursanalytische Bril Energie.
Doel van deze Top-Up: Beter toegankelijk maken en breder verspreiden in beroepsonderwijs en beroepspraktijk van de producten en onderzoeksresultaten uit het project ‘Let’s Talk Energy’. Door deze activiteiten 1)ontwikkelen communicatieprofessionals, beleidsmakers en hoog betrokken burgers in het energiedomein de competenties om de interactie met de samenleving over energietransitie te leren kennen en er effectief in te participeren en 2) wordt de positie van gespreksanalyse als structureel onderdeel in het communicatie-onderwijs aan de HU verstevigd.

Contactinformatie