LIFELINE; eheaLth to InForm Exercise after criticaL IllNEss

DossierEXZ.EXZ.01.001
StatusLopend
Startdatum1 november 2021
Einddatum30 oktober 2023
RegelingExtramurale zorg
Thema's
 • Bètatechniek
 • Gezondheidszorg
 • Gezondheid & Zorg - Mensen met chronische ziekten
 • Sleuteltechnologieën - ICT
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Maatschappelijk Verdienvermogen - Inzicht in missiegedreven innovatiesystemen ontwikkelen
 • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
 • Maatschappelijk Verdienvermogen - Valideren, doorontwikkelen en toepassen van strategieën
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
 • Tussen conflict en coöperatie
 • Life Sciences & Health
 • 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
 • 4: Slimme technologie en materialen
 • 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit

HET 'POST INTENSIVE CARE SYNDROOM'; LANGDURIGE GEVOLGEN VAN EEN INTENSIVE CARE OPNAME
Dankzij verbeteringen in de zorg overleven steeds meer patiënten de behandeling op een intensive care (IC). Keerzijde hiervan zijn de lichamelijke en mentale klachten (Post Intensive Care Syndroom - PICS) waarvoor patiënten vaak langdurige revalidatie nodig hebben i.v.m. verminderde belastbaarheid en vermoeidheid. Tijdens de Covid-19 pandemie blijkt dat relatief veel IC-patiënten een migratieachtergrond en/of lage sociaaleconomische status hebben en dat een grote groep geen nazorg ontvangt.

E-HEALTH ALS ONDERSTEUNING VAN DE ZORGVERLENER: HOE ZET JE HET IN?
Om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te geven wordt eHealth met coaching en telemonitoring steeds vaker ingezet bij revalidatie in de thuissituatie. Atris is een voorbeeld van een toepassing waarbij via sensoren het activiteitenniveau en hartslag gemeten worden. Atris is een veelbelovende toepassing voor patiënten met PICS maar fysiotherapeuten hebben nog beperkt ervaring met het integreren van eHealth in de behandelaanpak en beschikken over onvoldoende kennis en vaardigheden om de applicaties optimaal in te zetten en zorg op afstand te verlenen.

E-HEALTH ALS ONDERSTEUNING VAN DE PATIËNT: JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK VOOR IEDEREEN?
eHealth applicaties dienen de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en eigen regie van patiënten te bevorderen. Bij patiënten die thuis herstellen na een IC opname kan eHealth door gebruik van continue monitoring van vitale parameters, patiënten ondersteunen door het gevoel van veiligheid te vergroten en inzicht te verschaffen in belasting en belastbaarheid. Echter, bestaande applicaties zijn momenteel niet voor iedereen toegankelijk zoals mensen met een migratieachtergrond of beperkte gezondheidsvaardigheden.

Het doel van het Lifeline project is om, in een consortium met professionals vanuit de technologie, revalidatie en maatschappelijke organisaties, de bestaande Atris applicatie door te ontwikkelen richting een slimme, gebruiksvriendelijke en toegankelijke app en toe te passen in de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met PICS.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Marike van der Schaaf, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Amsterdam UMC
 • Center Paramedische Praktijk
 • Fysiotherapie & Training Amsterdam
 • Fysiotherapie Dekker
 • Fysiotherapie Douma
 • Fysiotherapie Gezondheidscentra Osdorp
 • Fysiotherapie Soestdijk
 • Fysiotherapie Zwaansvliet B.V.
 • Hipper Therapeutics B.V.
 • Hogeschool Utrecht||College van Bestuur
 • Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA)
 • Peercode B.V.
 • Stichting Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC)