Living Lab West: Expeditie Bedrijfsovername: Tell, Show, Share & Apply

DossierPVG.BO.ll01.003
StatusLopend
Startdatum1 mei 2020
Einddatum31 december 2022
RegelingPVG Duurzame bedrijfsovername 2019-2023
Thema's
 • Agro en Food
 • Landbouw, Water en Voedsel - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • Landbouw, Water en Voedsel - Kringlooplandbouw
 • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatneutrale landbouw en Voedselproductie
 • Agri & Food
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Tuinbouw en uitgangsmaterialen
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
 • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Living Lab West is de omgeving waarbij gelijktijdig onderzoek en innovatie plaatsvindt volgens participatief ontwerpen: Een coalitie van kennisinstellingen, adviseurs, brancheorganisaties, waar commitment is om kennis en ervaring te delen met als doel co-creatie die leidt tot meer succesvolle bedrijfsovernames in de agrarische sector.
Regio West is een verstedelijkt gebied waar de druk op de ruimte vraagt om creatieve oplossingen, waar een groot afzetgebied leidt tot kansen om het product dicht bij huis af te zetten en feedback van de consument te krijgen, waar maatschappelijke acceptatie door onvoldoende kennis van het voedselsysteem leidt tot protesten. De concentratie van bedekte en onbedekte tuinbouw, sierteelt, groenten en fruit, bollen, bomen en struiken geven de regio de sectorale kleur, zonder bijvoorbeeld de melkveehouder in het Groene Hart en Noord-Holland te vergeten. Bedrijfsovername is een complex proces wat langjarig is, waar veel expertises nodig zijn, vanuit verschillende perspectieven (familiegeluk, de persoon, maatschappij & strategie, financieel-juridisch) met verschillende adviseurs, informanten, erfbetreders en beïnvloeders op verschillende momenten. Living Lab West zet in om de hoofdvraag “Welke stimuli kunnen wij inbouwen om de infrastructuur van bedrijfsovernames in de agrarische sector te innoveren?” te beantwoorden.
“Wanneer je niet verandert, hoef je ook niet te verwachten dat het beter gaat” (Lambert Zwinkels, website Tuinbouw Jongeren Westland)

Contactinformatie

Hogeschool Inholland

Gerry Kouwenhoven, contactpersoon
Telefoon: 015 2519 211

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • AOC Clusius College
 • Centre for Sustainability (Universiteiten Leiden, Delft en Erasmus)
 • Greenport Aalsmeer
 • Greenport Boskoop
 • Greenport Duin- en Bollenstreek
 • Greenport Noord-Holland-Noord
 • Innovatiepact Greenport West-Holland
 • Lentiz Onderwijsgroep
 • Tuinbouw Jongeren Oostland
 • Tuinbouw Jongeren Westland
 • Wellant College