Logt u even in? Over het samen ontwikkelen van digitale communicatieplatforms in ondersteuning en zorg vanuit cliëntenperspectief van mensen die langer thuis willen wonen.

DossierEXZ.EXZ.01.002
StatusLopend
Startdatum1 september 2021
Einddatum31 december 2023
RegelingExtramurale zorg
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Sociale Studies
 • Onderwijs
 • Gezondheid & Zorg - Dementie
 • Maatschappelijk Verdienvermogen - Versnellen en opschalen in de regio
 • Sleuteltechnologieën - Digitale technologieën
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Maatschappelijk Verdienvermogen - Inzicht in missiegedreven innovatiesystemen ontwikkelen
 • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
 • Maatschappelijk Verdienvermogen - Valideren, doorontwikkelen en toepassen van strategieën
 • Gezondheid & Zorg - Mensen met chronische ziekten
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Smart industry
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Life Sciences & Health
 • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
 • Gezondheid en Welzijn
 • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

Traditioneel vindt communicatie tussen zorgvragers en zorgprofessionals één op één plaats: fysiek, telefonisch of digitaal in de vorm van beeldbellen. De laatste jaren, en zeker sinds de coronacrisis, zijn meer diverse vormen van communicatie en samenwerking ondersteund door digitale platforms onder de aandacht gekomen. Digitale communicatiesystemen, ontworpen door gespecialiseerde MKB's, bieden in theorie mogelijkheden om langer thuis wonen te faciliteren, door zorggebruikers de regie te geven om hun eigen netwerk en hun zorg- en hulpverleners te organiseren en met elkaar te laten communiceren. Zorggebruikers zien echter nog maar beperkt de meerwaarde van de systemen. Zorgprofessionals op hun beurt maken zich zorgen dat de platforms de werkdruk verhogen vanwege de extra administratieve handelingen die ze meebrengen. Ook vragen zij zich af of de platforms het primaire zorgproces wel ondersteunen. Participatief ontwerp van platforms kan in theorie bijdragen aan goede aansluiting bij behoeften van diverse gebruikers, echter, in de praktijk gebeurt echte, volledige participatieve vormgeving nog te weinig.
Onze centrale vraag: Hoe kunnen digitale platforms van mkb’s ontwikkeld in volledige samenwerking met gebruikers bijdragen aan een groter en beter gebruik van de platforms en aan het goed organiseren van zorg en ondersteuning bij mensen thuis, en daarmee langer thuis blijven wonen faciliteren?
We doen een ontwerpgericht actieonderzoek met meerdere cases, waarin de context van gebruikers en hun ervaringen in relatie tot de platforms worden onderzocht en ontwerpprincipes voor een optimale gezamenlijke ontwikkeling en gebruik van digitale communicatieplatforms worden gegenereerd.
Het consortium van het onderzoeksproject bestaat uit:
- 3 mkb’s en een stichting die digitale platforms ontwikkelen (Eljakim, OZOverbindzorg, Wijzelf en GezondheidFabriek)
- 5 lectoren van de hogescholen Windesheim, -Arnhem en Nijmegen en -Rotterdam die deel uitmaken van het Lectorenplatform Zelfmanagement - 2 zorgorganisaties, te weten Zorggroep Almere en huisartsenpraktijk Medi-Mere - 3 vertegenwoordigers van cliëntenbelangenorganisaties - meerdere onderzoekers in zorg en hulpverlening.

Contactinformatie

Windesheim

R.A. Werkman, contactpersoon
Telefoon: 0884697357

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Eljakim Information Technology B.V.
 • HAN University of Applied Sciences
 • Hogeschool Rotterdam
 • OZOverbindzorg B.V.
 • Stichting Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere
 • Stichting Zorggroep Almere
 • Wijzelf B.V.