Meisjes uit de Knoei: Multidisciplinair ontwerpgericht interventie-onderzoek naar de effectiviteit van een gepersonaliseerd eMentalHealth interventieprogramma om gezonde vriendschapsrelaties bij meisjes uit de bovenbouw van het basisonderwijs te stim

DossierRAAK.PRO04.005
StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2026
RegelingRAAK-PRO
Thema's
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Sociale Studies
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Gezondheid & Zorg - Mensen met chronische ziekten
 • Gezondheid en Welzijn
 • Onderwijs en talentontwikkeling

Basisscholen van samenwerkingsverbanden RIBA en BLICK op onderwijs en ScholenNetwerk BSI verenigen zich in hun zorgen over problematische vriendschapsdynamieken tussen bovenbouwmeisjes en de negatieve impact op hun emotioneel welzijn en schoolfunctioneren. Schoolprofessionals en ouders zien dat sommige meisjesvriendschappen worden gekenmerkt door weinig onderling vertrouwen, weinig stabiliteit en ruzies. Zij zijn verontrust over de negatieve emoties die deze vriendschapsdynamieken bij meisjes veroorzaken. Het baart hen zorgen dat sommige meisjes deze emoties vervolgens excessief bespreken met vriendinnen (co-rumineren), wat hun emotioneel welzijn en schoolfunctioneren verder aantast. Dochters van ouders met een chronische fysieke beperking lijken deze vriendschapsproblematiek bovengemiddeld te ervaren. Schoolprofessionals ervaren ernstige handelingsverlegenheid bij het voorkomen en doorbreken van dit negatieve ontwikkelpad. Zij missen een interventieprogramma waarmee meisjes systematisch en effectief begeleid kunnen worden bij het opbouwen en onderhouden van positieve vriendschapsrelaties. Met voorliggend project werken we aan dit interventieprogramma. Via (1) analyses op bestaande data verkrijgen wij eerste inzichten in verbanden tussen vriendschapsdynamieken, emotioneel welzijn en schoolfunctioneren bij bovenbouwmeisjes. Met (2) een dagboekstudie brengen wij de aard van real-life en online vriendschapsdynamieken tussen bovenbouwmeisjes in kaart. Middels (3) een longitudinale observatiestudie onder vriendinnenkoppels observeren wij microprocessen van co-rumineren. In deelstudies 2 en 3 toetsen wij verbanden met emotioneel welzijn en schoolfunctioneren. We includeren hiertoe een potentieel hoog-risicogroep (dochters van ouders met fysieke beperking) en gemiddeld-risicogroep (dochters van ouders zonder beperking). We (4a) benutten de resultaten van deze deelstudies om via co-creatie/co-design tussen wetenschappelijk-klinische experts, schoolprofessionals, ouders en meisjes een gepersonaliseerd, blended eHealth interventieprogramma te ontwikkelen. We (4b) ondersteunen scholen bij de implementatie van dit programma en (5) onderzoeken de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit middels een Cluster Randomized Trial. De onderzoeksresultaten worden ingebed in de curricula van betrokken opleidingsinstituten en worden via een Kennisknooppunt en aangesloten Academische Werkplaatsen, Centrum voor Jeugd en Gezin en patiƫntenorganisaties landelijk toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor basisscholen.

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam

Patricia Vuijk, contactpersoon
Telefoon: 06-15959704

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Coachen met Beeld
 • Coventry University, Faculty of Health and Life Sciences, Centre for Intelligent Healthcare
 • Dwarslaesie Organisatie Nederland
 • Gemeente Rotterdam
 • Radboud Universiteit
 • Samenwerkingsverband Koers VO
 • Stichting BLICK op onderwijs
 • Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
 • Stichting Passend Onderwijs RiBA
 • Vereniging Cerebrale Parese
 • Vereniging Spina Bifida en Hydrocephalus
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • YipYip B.V.

Netwerkleden

 • university of Maine
 • University of Missouri