Met een glimlach de les bewegingsonderwijs uit: meetbaar maken van plezier tijdens de gymles

DossierRAAK.PUB11.025
StatusLopend
Startdatum1 september 2023
Einddatum31 augustus 2025
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Onderwijs
  • Gezondheid en Welzijn
  • Onderwijs en talentontwikkeling

Landelijk voldoet slechts 61% van de kinderen tussen 4-11 jaar aan de beweegrichtlijn van 60 minuten per dag. Via het bewegingsonderwijs worden alle kinderen in Nederland bereikt en bewegingsonderwijs kan daarmee een belangrijke rol vervullen om een basis te leggen voor een leven lang bewegen. Uit onderzoek blijkt dat plezier in bewegen een belangrijke factor is voor een leven lang bewegen. Vakleerkrachten bewegingsonderwijs geven echter aan niet inzichtelijk te hebben of hun lessen/programma bewegingsonderwijs bijdragen aan het beweeggedrag en het plezier in bewegen van kinderen. Er is nog geen eenduidig begrip van plezier in bewegen van leerlingen in de gymles en het is ook nog niet helder welke factoren het plezier van leerlingen in de gymles beïnvloeden. Tevens ontbreekt het aan een praktisch toepasbaar instrument waarmee plezier in bewegen in de gymles kan worden vastgesteld en waarin het perspectief van de leerling kan worden meegenomen. Daarom beogen we in dit project met een landelijk consortium, waarin onder andere leerlingen, vakleerkrachten bewegingsonderwijs en docent-onderzoekers van de opleidingen samenwerken:
1) inzichtelijk te maken welke factoren van een gymles plezier van kinderen beïnvloeden;
2) een instrument te ontwikkelen waarmee vakleerkrachten bewegingsonderwijs in staat zijn om het plezier van kinderen tijdens de gymles te monitoren, en;
3) te werken aan programma’s/ handvatten die de vakleerkracht bewegingsonderwijs ondersteunen om ieder kind met meer plezier te laten deelnemen aan de gymles.