Meten van Creativiteit

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2018
Einddatum
31 december 2018
Thema's
Sociale Infrastructuur Agenda

Dit onderzoek betreft creativiteit in de context van 21e-eeuwse vaardigheden. Doel is toetsing en beoordeling van creativiteit te verbeteren door ontwikkelen van instrument om creativiteit te meten bij studenten. Uiteindelijk kan de inzet van dit instrument leiden tot het vergroten van onze kennis over creativiteit.
-MOTIEF: Het belang van creativiteitsontwikkeling onafhankelijk van de leeftijdsgroep behoeft geen betoog meer. Er ontbreekt echter kennis over creatief vermogen specifiek van adolescenten en tools om de ontwikkeling van het creatief vermogen in kaart te brengen en te stimuleren.
-RESULTATEN: 1) een multi-level netwerk, 2)een praktisch instrument voor het in kaart brengen van creatief vermogen van studenten, 3)een verslag van het onderzoek en 4)inrichting van een grootschalig vervolgonderzoek. Zie bladzijde 4.
-INHOUD: Door-ontwikkelen van een self-assessment instrument voor het in kaart brengen van creatief vermogen van studenten mbo en hbo (ongeveer 16- 23 jaar). De praktijk van mbo/hbo heeft grote behoefte aan een dergelijk instrument. Wij willen het instrument voor het meten van creativiteit van Lucas et al (2013) conceptueel door-ontwikkelen naar een passend self-assessment instrument voor de adolescent. Hierbij sluiten we aan bij ontwikkelingen en kennis opgedaan door TNO de afgelopen jaren over meten van creativiteit.
-RELEVANTIE: Dit onderzoek ontwikkelt een instrument waarmee de student eigen creativiteitsontwikkeling inzichtelijk kan maken en hierdoor de ontwikkeling van dit vermogen gericht (al dan niet op specifieke deelgebieden zoals bijvoorbeeld nieuwsgierigheid en vindingrijkheid) aan kan sturen.
-PARTNERS: In dit project wordt samenwerking met de praktijk tot stand gebracht tussen het WindesheimTeachers College (hbo), ArtEZ hogeschool voor de kunsten (hbo), No school (mbo: Ciba/ Sintlucas) en de UVA (universiteit). Het instrument wordt eerst in rondes bijgesteld in samenspraak met de praktijk in een creative lab bestaande uit studenten en docenten Windesheim Teachers College en No school. In de laatste creative lab schuiven experts op het gebied van creativiteit aan.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Jeroen Lutters
Contactpersoon

Joke Joke Voogt
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Stichting No School