Milde extractie van etherische oliën en vetten uit uienreststromen

DossierGOCH.KIEM.KGC03.037
StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2024
RegelingKIEM GoChem 2019-2024
Thema's
  • Bètatechniek
  • Sleuteltechnologieën - Chemische technologieën
  • Energie en Klimaat - Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050
  • Energie en Klimaat - Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

Het bedrijf Biorefinery Solutions wint een extract van functionele eiwitten uit een reststroom van uitgesorteerde uien van uienverwerkende bedrijven. Dit is echter een kleine fractie van de gehele reststroom. Door meerdere componenten uit de reststroom te winnen is de winstgevendheid te vergroten en de uiteindelijke reststroom te verkleinen. Etherische oliën en vetten uit uien(-reststroom) is een bestaand product en wordt gewonnen door stoomdestillatie. Deze scheidingsmethode is echter funest voor de functionele eiwitten. Hoge temperatuur en druk zorgen voor denatureren van de eiwitten waardoor deze in waarde verminderen. Biorefinery Solutions is op zoek naar een mild extractieproces voor de winning van etherische oliën en vetten wat de functionele eiwitten niet aantast zodat nog te winnen en verkoopbaar zijn. Het milde extractieproces bestaat uit twee scheidingsstappen. De eerste stap is een koude persing voor een eerste scheiding van de eiwitten en etherische oliën en vetten. In een tweede stap worden de etherische oliën en vetten geëxtraheerd met behulp van een spijsolie. In dit project worden van beide stappen de procesparameters bepaald om zodoende een voorontwerp van het gehele proces te maken en te bepalen hoe dit kan aansluiten op het bestaande eiwitextractieproces. Daarnaast wordt onderzocht of superkritisch CO2 extractie kan worden toegepast voor het winnen van oliën en vetten uit de droge vezelfractie zoals deze nu als reststroom uit het bestaande proces komt.
De uitkomst van dit project is een ontwerp voor het tweestap scheidingsproces wat aan de voorwaarde voldoet waarbij de functionele eiwitten niet worden aangetast. Aan de hand van dit ontwerp wordt een advies gegeven over de inpasbaarheid in het bestaande verwerkingsproces en over de economische haalbaarheid. Als aanvulling is er een advies over de mogelijkheden van superkritisch CO2 extractie voor het winnen van etherische oliën en vetten uit de uienreststroom.

Contactinformatie

Avans Hogeschool

Jetta Wille, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • Biorefinery Solutions B.V.