Milieu-Effecten van 3D-Geprinte infrastructuur van Afvalplastic (MEGA)

DossierRAAK.PUB11.004
StatusLopend
Startdatum1 september 2023
Einddatum31 augustus 2025
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Bètatechniek
  • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

De komende jaren moet in Nederland veel oude infrastructuur vervangen worden. In dit project worden daarom antwoorden gezocht op de vraag hoe gerecycled afvalplastic op een duurzame en veiliger manier gebruikt kan worden voor infrastructuur. Een van de belangrijkste en meest problematische afvalstromen die vrijkomen in Nederland betreft vormen van kunststoffen. Gemeenten en provincies halen veel afvalplastic op bij huishoudens en bedrijven. Het merendeel belandt nog steeds in de afvalverbrandingsoven en wordt niet gerecycled.
Om de kunststofketen circulair te maken is nog veel inzet nodig. De afvalstromen bij vooral bedrijven blijken homogeen en kunnen een bron zijn voor nieuw materiaal voor publieke infrastructuur, bijvoorbeeld voetgangersbruggen. Zo’n kunststofbrug heeft weinig onderhoud nodig en plastic afval krijgt een nuttige nieuwe bestemming. Indien dit op grotere schaal wordt toegepast zou dit een aanzienlijke bijdrage leveren aan Nederland Circulair 2050. Het bouwen van dergelijke bruggen bevindt zich nog in een pioniersfase. Er is bijvoorbeeld nog weinig bekend over de levensduur en de milieueffecten op bodem en water van 3-D geprinte infrastructuur.
Dit is precies wat het consortium gaat onderzoeken. Hoe lang blijft infrastructuur van afvalplastic in goede conditie onder alle weersinvloeden? Komen er deeltjes los of chemische stoffen vrij? En is het echt duurzamer om bijvoorbeeld een brug te maken van het afvalplastic dan het te verbranden, hergebruik kost immers energie en toevoeging van nieuwe grondstof? In een onderzoek van twee jaar gaat Avans Hogeschool samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de gemeente Breda en twee kennisinstellingen, TU Delft en TU/e, antwoorden formuleren op de vraag hoe plastic afval op een duurzame en veilige manier een nieuwe bestemming kan krijgen.