MOBISITIE. Co-creatief ontwerp van een Beleidskeuze Support System (BKSS) voor Draagvlak en Deelname aan de Duurzame Mobiliteitstransitie.

DossierRAAK.PUB11.060
StatusLopend
Startdatum1 september 2023
Einddatum31 augustus 2025
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Bètatechniek
  • Sociale Studies
  • Duurzaam transport en intelligente logistiek
  • Energietransitie en duurzaamheid

Ambtenaren van plattelandsgemeenten ervaren gebrek aan capaciteit en competenties om beleidsmaatregelen te formuleren voor de transitie naar duurzame mobiliteit dat tegelijk het platteland leefbaar en bereikbaar houdt. Informatiebronnen zijn vaak algemeen, gefragmenteerd, onoverzichtelijk, niet goed vindbaar of net niet relevant. Ook ontbreekt veelal de specialistische kennis om communicatie met en participatie door inwoners op te zetten om gedragsverandering te stimuleren. Hierdoor lukt het deze groep ambtenaren niet goed om gepast beleid te formuleren.
De ervaringen en behoeften van het werkveld vormen de uitgangspunten van dit project. Het project beoogt de ontwikkeling van een Beleidskeuze Support System (BKSS), bestaande uit een aantal samenhangende toepassingen, passend bij de doelen van deze professionals. Dit BKSS zal capaciteitsbesparing leveren, door veel uitzoek- en ontwerpwerk te automatiseren, ten dienste van geselecteerde thema’s, deelmobiliteit en modal shift van de auto naar de fiets. Enerzijds levert het BKSS inzichten door het organiseren en combineren van bestaande en nieuwe gegevensbronnen. Anderzijds vormen deze inzichten de basis voor het ontwerp van communicatie en participatie met inwoners. Op deze wijze wordt duurzame gedragsverandering bewerkstelligd.
In het voorgestelde project zal, met veelvuldige betrokkenheid van het werkveld in alle fasen van het project, op participatieve en iteratieve wijze gewerkt worden aan de inhoudelijke en vormtechnische creatie van het BKSS, waarbij de stappen van de innovatiecyclus gevolgd worden. Input vanuit het werkveld stuurt daarmee continu het proces en wordt aansluiting bij de doelgroep geborgd.
Met een breed palet aan partners willen wij deze uitdaging samen met plattelandsgemeenten, een OV-organisatie, een onderzoeksbureau en een bedrijf gespecialiseerd in digitale, interactieve toepassingen oppakken met lectoren en onderzoekers gespecialiseerd in ICT, gedrag, communicatie, innovatieve participatie en mobiliteit. We willen voorzien in de professionele behoefte van ambtenaren en bijdragen aan de kennis over engagementprocessen, digitalisering, communicatie, participatie én deze inbedden in het hbo-onderwijs.