Mogelijk maken van inclusieve cultuurparticipatie (MoMIC)

DossierGOCI.KIEM.01.028
StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022
RegelingKIEM GoCI 2020-2023
Thema's
 • KIA 3 - Gezondheid & Zorg
 • Gezondheidszorg
 • Kunst
 • Sociale Studies
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw
 • Life Sciences & Health
 • Gezondheid en Welzijn
 • Kunst en de creatieve industrie

Inclusieve cultuurparticipatie is voor mensen met een cognitieve beperking niet vanzelfsprekend, terwijl het wel een wezenlijke bijdrage kan leveren aan hun welzijn en deelname in de samenleving. Er zijn steeds meer artistiek ondernemers die zich richten op deze doelgroep, maar de matching tussen aanbod en doelgroep laat te wensen over en de kennis over hoe je dat doet wordt nog weinig breed gedeeld.
In dit project werken we op basis van recente wetenschappelijke en praktijk-inzichten met en voor artistiek aanbieders, de doelgroep en zorgprofessionals aan het ontwikkelen van een platformconcept voor online ontmoeting en vraag-aanbod matching. Dit platform staat symbool voor het samenkomen van de wereld van sociale zorg en de wereld van kunst- en cultuur.
Dit doen we in een actieonderzoek met een brede leergemeenschap gefaciliteerd door een onderzoeker vanuit het sociale domein (HAN) en een onderzoeker vanuit het kunstendomein (ArtEZ), met studenten van HAN en ArtEZ, en ondersteund door een adviesraad van landelijke experts vanuit praktijk en wetenschap.
Het project draagt bij aan betere maatschappelijke participatie van doelgroepen met een chronische conditie of beperking en aan de ontwikkeling van economische kansen en professionalisering voor artistiek ondernemers. Bovendien willen we in het project de voorwaarden realiseren voor langjarig commitment tussen de consortium-partners om tot een gezamenlijke RAAK-PRO aanvraag te komen op basis van de uitkomsten van dit project.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Erik Jansen, contactpersoon
Telefoon: 024-3530368

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • Leyden Academy on Vitality Ageing
 • Movisie
 • Radboud Universiteit