Moleculaire Epidemiologische Diagnostiek voor Interventiemogelijkheden ten aanzien van Griep (influenza) op varkensbedrijven (MOEDIG)

DossierRAAK.PRO05.009
StatusLopend
Startdatum1 november 2023
Einddatum31 oktober 2027
RegelingRAAK-PRO
Thema's
  • Gezondheid & zorg
  • Sleuteltechnologieën
  • Landbouw, water en voedsel
  • Bètatechniek
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
  • Gezondheid en Welzijn
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

Influenza A virussen veroorzaken virusinfecties bij mensen en dieren. Influenza is bij het grote publiek beter bekend onder de naam griep. Deze influenza infecties hebben een negatieve impact op zowel de economie, de volksgezondheid, diergezondheid, als het dierenwelzijn van met name commercieel gehouden varkens en kippen. Influenzavirussen zijn bovendien potentieel zoönotische virussen, waarbij kruisbesmettingen tussen diersoorten en mensen in verschillende richtingen kunnen optreden. Sinds de coronapandemie is er enerzijds groeiend besef in onze samenleving van deze zoönoserisico’s en de verbondenheid tussen de gezondheid van mens en dier, maar anderzijds ook een grote bezorgdheid bij varkenshouders over de consequenties van het delen van data over de aanwezigheid van potentieel zoönotische virussen binnen hun varkensbedrijf. Het huidige kabinet heeft onlangs de wens uitgesproken om de ‘algemene zoönosegeletterdheid’ te verhogen.
Het doel van dit project is een interactieve moleculair epidemiologische diagnostiekmethode te ontwikkelen voor het opsporen van Influenza A virussen bij varkens. Met behulp van deze methode kan de aanwezigheid van varkensinfluenza op een bedrijf op een snelle en adequate manier inzichtelijk worden gemaakt, waardoor betere handelingsperspectieven ontstaan. Daarnaast wordt met de belangenbehartigers van de varkenshouderijen onderzocht hoe deze informatie op een vertrouwelijke manier beschikbaar gemaakt kan worden voor de infectieziektebestrijding in Nederland. Dit MOEDIG project geeft daarbij gehoor aan de oproep van het kabinet voor meer ‘zoönosegeletterdheid’ en beperkende maatregelen tegen de persistente circulatie van zoönotische virussen op commerciële veehouderijen.
Het consortium van dit MOEDIG project, onder leiding van Avans Hogeschool, bestaat uit Royal GD, Provincie Noord-Brabant, GGD Hart van Brabant, Universiteit Utrecht, De Varkenspraktijk en de Producentenorganisatie Varkenshouderij hebben alle expertise en ambitie om dit project succesvol uit te voeren, waarbij we gebruik maken van een uitgebreid collectief netwerk.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project