Natuurlijke Opruimers - inzet van motten in een circulaire textielwaardeketen

DossierGOCI.KIEM.01.032
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022
RegelingKIEM GoCI
Thema's
 • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • Agro en Food
 • Kunst
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw
 • Creatieve industrie
 • 8: Energie en energievoorziening
 • 9: Kunst en creatieve industrie

De textielindustrie heeft een enorme negatieve impact op mens en omgeving. Textielketens zijn voornamelijk lineair georganiseerd en maken bij winning van grondstoffen, productie en verwerking van garens, textiel en kleding gebruik van grote hoeveelheden energie, water en schadelijke chemicaliën. Bovendien produceert de sector veel afval waarvan slechts een deel wordt hergebruikt en/of gerecycled. Als er niets verandert zal de textielsector verantwoordelijk zijn voor 25% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Eén van de problemen bij het hoogwaardig recyclen van gebruikt textiel, is het scheiden van verschillende natuurlijke en kunstmatige vezels uit een textielblend. Zowel grote inzamel- en recyclingbedrijven als mode- en textielontwerpers die willen werken binnen kleine, lokale ketens, zijn geïnteresseerd in duurzame scheidingsmethoden en/of het creëren van toegevoegde waarden uit nu nog onbruikbare reststromen.
ArtEZ Future Makers onderzoekt al langer i.s.m. Wageningen University & Research (WUR) natuurljjke processen en materialen voor duurzame en circulaire mode- en textielketens. Eén van de onderzoekers experimenteert momenteel met kleer- en pelsmotten (tinea bisselliella, tinea pellionella). Deze worden gezien als plaagdieren omdat hun larven dol zijn op textiel en gaatjes in kleding vreten. Bestaand onderzoek naar deze motten is gericht op verdelging. Echter, de larven van deze motten fungeren in de natuur juist als goede opruimers van vezels omdat ze bepaalde vezels wel en andere niet eten. Het materiaal dat de mottenlarven uitscheiden nadat zij textielvezels verteerd hebben bevat vrijwel zeker proteïnes en mogelijk nog andere nuttige stoffen die inzetbaar zijn als nieuwe grondstof. In een klein consortium van WUR, een grote textielinzamelaar, twee modeontwerpers en een mottenspecialist, onderzoekt ArtEZ FM de mogelijkheden van deze motten aan de hand van twee vragen:

 1. Op welke manier kunnen deze motten bijdragen aan duurzame verwerking van niet of moeilijk recyclebaar textiel?
 2. Hoe kan het organische materiaal dat ze uitscheiden worden benut als duurzame grondstof?

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project