Netwerk Implement Prevent (NIP): ontwikkeling implementatie netwerk voor wijkgerichte preventie voor wijkverpleging

DossierKIEM.K23.01.042
StatusLopend
Startdatum1 september 2023
Einddatum31 augustus 2024
RegelingKIEM 2022-2023
Thema's
  • Gezondheidszorg
  • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
  • Gezondheid & Zorg - Mensen met chronische ziekten
  • Gezondheid en Welzijn
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

Wijkgerichte preventie van gezondheidsproblemen wordt als een belangrijke sleutel gezien om de druk op de gezondheidszorg te verlichten. Wijkverpleegkundigen spelen hierbij een belangrijke rol als gezondheidsbevorderaars in de wijk. Echter, vraagarticulatie laat zien dat zij zich nog onvoldoende handelingsbekwaam voelen en dat zij de instrumenten die ontwikkeld zijn door landelijke kennispartners onvoldoende kennen en benutten. Implementatie van wijkgerichte preventie verloopt moeizaam.
Om de implementatie van de reeds aanwezige kennis te verbeteren willen we onderzoeken of het haalbaar is om hiervoor een nieuw landelijk implementatienetwerk van kennis- en praktijkpartners op te zetten. Het voornaamste innovatie-doel is de opzet van een structureel samenwerkend netwerk dat de implementatie van beschikbare kennis over wijkgerichte preventie aanjaagt. We maken gebruik van de kennis en inzichten die ontwikkeld zijn over netwerksamenwerking door Common Eye.
We organiseren daarvoor tweemaandelijks een uitwisselingsbijeenkomst met de stuurgroep van het netwerk in oprichting, we interviewen de belangrijkste stakeholders en organiseren een werkconferentie als startpunt van het netwerk. Daarnaast stellen we een actieplan op voor de komende drie jaar. Het resultaat van dit project is relevant op 3 niveaus: a) voor kwetsbare inwoners die leiden aan gezondheidsproblemen die te voorkomen zijn; b) voor wijkverpleegkundigen die beter en krachtiger vorm en inhoud willen geven aan hun preventieve opdracht en hun samenwerkingspartners in de wijk die kunnen rekenen op initiatiefrijke wijkverpleging die inhoudelijk goed op de hoogte is en c) de gezondheidszorg in het algemeen: minder onnodige zorg, vroegere signalering van problemen waarbij escalatie wordt voorkomen.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Minke Nieuwboer, contactpersoon
Telefoon: 06-31679330

Consortiumpartners

bij aanvang project