New Generation Stiffened Thermoplastic Composite Products

DossierRAAK.PRO04.084
StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2026
RegelingRAAK-PRO
Thema's
  • Bètatechniek
  • Energie en Klimaat - In 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en voor tenminste 80% circulair
  • Energie en Klimaat - Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050
  • Energie en Klimaat - Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.
  • Duurzaam transport en intelligente logistiek
  • Kunst en de creatieve industrie
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

De toepassing van composiet materialen in de energie, transport en commodity sector heeft bijgedragen tot de reductie van CO2 emissies door minder vervoerd gewicht (vooral belangrijk voor de luchtvaart en wegtransport), lagere energieconsumptie voor de vervaardigingscyclus, en duurzamere producten (minimaal onderhoud). Naast reeds bestaande kleinere markten in verscheidene sectoren, zijn het met name de succesvolle toepassingen in de luchtvaartindustrie die intussen de weg plaveien voor grootschalige seriematige en reproduceerbare toepassingen in de automobiel, energieopslag, sportartikelen en commodities industrie.
De beperkte recycleerbaarheid van Thermoset composieten is echter een groot probleem. Deze kunnen immers na uitharding niet opnieuw worden vormgegeven. Dit kan worden opgelost door de toepassing van thermoplastische composieten, gebaseerd op her-smeltbare en herbruikbare polymeercombinaties. Deze nieuwe klasse van composiet is dan ook veelbelovend en vormt een zeer actuele taak van onderzoek. Gangbare productietechnieken zoals persen en consolideren kennen echter grote afvalvolumes door vorm-uitsnijding en uitval.
Modernere technieken zoals continuvezel 3-D printen en tape laying kunnen dit probleem zeer effectief oplossen. Daarnaast kunnen de daarmee geproduceerde 3-D legsels als verstijvers of verstevigingen fungeren voor de klassieke, geperste thermoplastische schalen in overmoulding of co-consolidatie stappen. Deze combinatie zal bovendien de weg openen naar de integrale vervaardiging van grote verstijfde delen, verdere mogelijkheden tot ontwerpoptimalisatie en méér productiemogelijkheden voor het MKB.
Uitdagingen zijn hierbij: beter proces en materiaalgedag begrip, uitgebreide processimulaties, gespecialiseerde hardware en regelsystemen voor snellere, betere en groenere productie, efficiënte integratie van robotica en perifere systemen, toetsing aan de praktijk, disseminatie en waarborging van de gegenereerde kennis en bewaking van milieu-gerelateerde prestatie indicatoren. Met een uitgebreid consortium van 3 kennisinstellingen en 7 MKB bedrijven, beoogt dit project hier antwoord op te geven.

Contactinformatie

Saxion

Rik Voerman, contactpersoon
Telefoon: 06-34190724

Consortiumpartners

bij aanvang project