Nieuwe kansen voor flexibele productieautomatisering

DossierKIEM.HTS01.014
StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2017
Einddatum31 mei 2018
RegelingKIEM 2016-2017 Topsectoren
Thema's
  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

Centraal staat de volgende kennisvraag van het MKB:
“Hoe kunnen we, met behulp van de toenemende digitalisering in de keten (supplier, producent en klant), beter gebruik maken van investeringen in Flexibele Productieautomatisering? Wat betekent dit voor de inrichting van onze planning & besturing?”
Het project levert nieuwe kennis op over de integratie van flexibele productieautomatisering binnen productiebedrijven. Het laat zien waar de problemen liggen met de integratie en geeft inzicht in (gewenste toekomstige) ontwikkelingen, die nodig zijn voor een zo goed mogelijk integratie van FPA in de bedrijfsprocessen en de supply chain. Specifiek geeft het project aan wat dit betekent voor planning & besturing door toepassing van intelligente software in een drietal MKB bedrijven. De uitdagingen die in het onderzoek naar voren komen, zullen in een nieuw vervolgonderzoeksproject aangepakt worden.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Ivo Schrijer, contactpersoon
Telefoon: 024-3531781

Consortiumpartners

bij aanvang project