Nieuwe Maatjes

Dossier2014-01-49P
StatusAfgerond
Startdatum20 oktober 2014
Einddatum31 januari 2017
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Gezondheid en Zorg
  • ICT
  • ICT
  • Life Sciences & Health

Aanleiding Jaarlijks wordt een groot aantal kinderen in Nederland ernstig ziek en een deel van hen verblijft voor langere tijd in het ziekenhuis. Het gaat (o.a.) om de afdelingen oncologie (kanker), hematologie (leukemie) en longziekten. Kinderen die lang in het ziekenhuis liggen en intensieve behandelingen ondergaan, ervaren veel stress, angst en pijn. Voor deze kinderen zou de inzet van robotdieren die in staat zijn tot sociale en affectieve interactie een aanvulling kunnen zijn op de huidige spelvormen met poppen of echte dieren. Robotdieren zijn altijd beschikbaar (in tegenstelling tot echte dieren), interactief, hun gedrag is op het kind af te stemmen en ze kunnen gemakkelijk schoongemaakt en gedesinfecteerd worden.
Doelstelling Hoe kunnen professionals in de zorg voor kinderen op de afdelingen waar hoge eisen aan hygiëne worden gesteld, effectief robotdieren inzetten? Dat is de centrale vraag in dit RAAK-project. Het doel is een brede toepassing van robotdieren in kinderziekenhuizen te realiseren. Er vindt praktijkgericht onderzoek plaats, dat zich richt op afdelingen waar kinderen (tot 10 jaar) lang en veelal intensief worden behandeld. Robotdieren zullen op verschillende afdelingen van de deelnemende (kinder)ziekenhuizen worden ingezet. De gegevens die de onderzoekers verzamelen hebben betrekking op zowel de perceptie van de werkzaamheid als de praktische ervaringen van betrokken professionals en ouders.
Beoogde resultaten Het onderzoek krijgt een praktische uitwerking in de vorm van een handleiding voor zorgprofessionals voor de inzet van robotdieren, suggesties voor therapeutische spelvormen, een workshop voor verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers en een afsluitend seminar op het gebied van zorgrobotica. Nieuwe inzichten worden verwerkt in het hoger beroepsonderwijs.

Eindrapportage

In het project Nieuwe Maatjes stond de inzet van sociale robots in kinderziekenhuizen centraal. Pedagogisch medewerkers en therapeuten in ziekenhuizen in Almere, Amsterdam en Barcelona deden ervaringen op en genereerden ideeën hoe de ‘knuffelrobots’ gebruikt konden worden voor het welbevinden van de kinderen. Drie lectoraten van hogescholen Zuyd en Windesheim, samenwerkend met universiteiten (LaSalle en UPC in Barcelona en TU Delft) baseerden daar praktijkgericht onderzoek op. Resultaten laten zien dat de robots een grote toegevoegde waarde hebben als het gaat om het verminderen van nervositeit, onbehagen, pijn en verveling. Dit resulteerde in video’s, workshops, publicaties gericht op zorgprofessionals en andere betrokkenen, en publicaties in internationale conference proceedings en journals.

Contactinformatie

Windesheim

Frans Genee, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project