Nieuwe Maatjes

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2014
Einddatum
30 september 2016
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Jaarlijks wordt een groot aantal kinderen in Nederland ernstig ziek en een deel van hen verblijft voor langere tijd in het ziekenhuis. Het gaat (o.a.) om de afdelingen oncologie (kanker), hematologie (leukemie) en longziekten. Kinderen die lang in het ziekenhuis liggen en intensieve behandelingen ondergaan, ervaren veel stress, angst en pijn. Voor deze kinderen zou de inzet van robotdieren die in staat zijn tot sociale en affectieve interactie een aanvulling kunnen zijn op de huidige spelvormen met poppen of echte dieren. Robotdieren zijn altijd beschikbaar (in tegenstelling tot echte dieren), interactief, hun gedrag is op het kind af te stemmen en ze kunnen gemakkelijk schoongemaakt en gedesinfecteerd worden.
Doelstelling
Hoe kunnen professionals in de zorg voor kinderen op de afdelingen waar hoge eisen aan hygiëne worden gesteld, effectief robotdieren inzetten? Dat is de centrale vraag in dit RAAK-project. Het doel is een brede toepassing van robotdieren in kinderziekenhuizen te realiseren. Er vindt praktijkgericht onderzoek plaats, dat zich richt op afdelingen waar kinderen (tot 10 jaar) lang en veelal intensief worden behandeld. Robotdieren zullen op verschillende afdelingen van de deelnemende (kinder)ziekenhuizen worden ingezet. De gegevens die de onderzoekers verzamelen hebben betrekking op zowel de perceptie van de werkzaamheid als de praktische ervaringen van betrokken professionals en ouders.
Beoogde resultaten
Het onderzoek krijgt een praktische uitwerking in de vorm van een handleiding voor zorgprofessionals voor de inzet van robotdieren, suggesties voor therapeutische spelvormen, een workshop voor verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers en een afsluitend seminar op het gebied van zorgrobotica. Nieuwe inzichten worden verwerkt in het hoger beroepsonderwijs.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Marcel Heerink
Contactpersoon

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Academisch Medisch Centrum (AMC)
  • Flevoziekenhuis, Almere
  • la Salle - Ramon Llull University
  • Sant Joan de Deu Pediatric Hospital
  • TU Delft - Faculteit EWI
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Zuyd Hogeschool