Observe

Dossier2014-01-12M
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2014
Einddatum25 april 2017
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • ICT
  • Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie
  • Life Sciences & Health

OBSERVE Omgevingsbewuste schermen voor interactie Aanleiding Publieke schermen bevorderen de levendigheid en aantrekkingskracht van hun omgeving en stimuleren het gebruik van de publieke ruimte als ontmoetingsplek. De positieve invloed van publieke schermen kan geoptimaliseerd worden door interactieve content in te zetten. Door gebruik te maken van (sensor)data uit de publieke ruimte en deze te analyseren en te vergelijken met metadata van beschikbare (interactieve) content, is het mogelijk om automatisch voor de plek en het publiek relevante content op een publiek scherm te tonen.
Deze kansen voor publieksvriendelijke schermen dreigen echter onverzilverd te blijven: het is duur om aantrekkelijke interactieve content te ontwikkelen en om bij de contentkeuze in te spelen op de actuele context van het scherm.
Doelstelling De centrale vraag die dit onderzoek wil beantwoorden is: ‘Hoe kunnen kwalitatief goede en herbruikbare interactieve content en een contextgevoelig contentselectiesysteem de maatschappelijke en economische impact van beeldschermen in de publieke ruimte verhogen?’ OBSERVE zal een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van dit vraagstuk en daarmee zorgen voor een vliegwielfunctie voor de genoemde industrie. OBSERVE kent twee onderzoekslijnen:

  1. Richtlijnen en best practices voor het ontwikkelen van betaalbare, kwalitatief goede en herbruikbare interactieve content. Interactieve content is duur omdat het vaak voor een specifiek scherm ontwikkeld moet worden. Op welke manier kan het herbruikbaar en hardware-onafhankelijk ontwikkeld worden? En aan welke voorwaarden moet interactieve content voldoen om geschikt te zijn in een bepaalde context?
  2. Een contextgevoelig contentselectiesysteem. Momenteel wordt content op publieke schermen vooraf, in zich herhalende loops geprogrammeerd. Het is duur om de programmering handmatig aan te passen aan de (actuele) fysieke, sociale en technische context van het scherm. Om een scherm publieksvriendelijk te maken is flexibel reageren echter noodzakelijk. Hoe kan dit met een contextgevoelig systeem betaalbaar gerealiseerd worden?
Beoogde resultaten De kennis die wordt ontwikkeld in het project is zowel relevant voor de betrokken partijen, als voor het onderwijs. De disseminatie van resultaten naar het bedrijfsleven geschiedt in samenwerking met landelijke en regionale (netwerk)organisaties. De belangrijkste vorm van disseminatie voor dit project vormen de pilots zelf, waar een (web)symposium omheen wordt gebouwd. Op verschillende locaties, bij verschillende schermen kunnen deelsymposia georganiseerd worden, die via internet met elkaar zijn verbonden. Daarmee wordt de real-time landelijke interactie gedemonstreerd die met het programma wordt beoogd.

Eindrapportage

Projecten in het buitenland hebben aangetoond dat publieke schermen de levendigheid en aantrekkingskracht van hun omgeving kunnen bevorderen en het gebruik van de publieke ruimte als ontmoetingsplek kunnen stimuleren. Het is echter duur om aantrekkelijke interactieve content te ontwikkelen en om bij de contentkeuze in te spelen op de actuele context van het scherm.
Het project Observe heeft zich ten eerste gericht op het ontwikkelen van software om in te spelen op de actuele context. Er is een slim systeem – een contextgevoelig contentselectiesysteem - ontwikkeld gericht op het presenteren van relevante informatie voor een specifieke plek op een specifiek moment. Dit systeem is op twee plekken (in Enschede en in Heerlen) in real life getest om aan te tonen dat het systeem werkt in combinatie met reguliere publieke schermen met uiteenlopende technische specificaties. Daarnaast is met zes experts geëvalueerd hoe goed (passend bij de actuele context) de playlists zijn die het systeem genereerd. Gemiddeld bleek in ongeveer 62% van de gevallen de door het systeem gegenereerde playlist voor een specifiek type weer en seizoen en een specifieke bezetting van de openbare ruimte (druk/rustig) beter beoordeeld dan een at random gegenereerde playlist. De experts kregen voor acht verschillende contexten steeds twee playlists voorgelegd waaruit ze moesten kiezen. Het beperkte verschil tussen random-gegenereerde en contextgevoelige playlists is mogelijk te verklaren door het feit dat een kwalitatieve analyse uitwees dat de experts meer dan de gevraagde variabelen (zoals weer) in overweging namen. Ze bleken ook geneigd te beoordelen op aanwezigheid van interactieve content of voldoende reclames. Daarnaast bleken de twee lijsten soms bij toeval erg op elkaar te lijken waardoor het lastig werd te kiezen. Deze studie vraagt om een vervolgstudie waar binnen de looptijd van Observe helaas geen tijd meer voor was. Voor het vaststellen van het actuele contextprofiel van de schermen is onder andere in samenwerking met studenten onderzoek gedaan naar sensoren en naar deep learning. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar metadata- en contextmodellen op basis waarvan het slimme systeem in staat is te bepalen welke content het beste bij een bepaalde actuele situatie rond een scherm (context) past. Dit is zo gedaan (op basis van het Semantic Web en Linked Data) dat er eenvoudig relaties gelegd kunnen worden met allerlei soorten data over de locatie (evenementen, rampen etc.).

Ten tweede heeft het project zich gericht op het verkrijgen van inzicht in hoe openbare ruimten met interactieve content op publieke schermen kunnen worden verbeterd wat betreft levendigheid en aantrekkelijkheid. Samen met studenten en bedrijven zijn vier interactieve toepassingen en een niet-interactief content-item ontwikkeld. Hiermee zijn living-labexperimenten op diverse locaties in Amsterdam, Enschede, Hengelo en Hilversum uitgevoerd op publieke schermen van partners en met projecties. Op basis van de experimenten zijn lessons learned en best practices opgesteld voor het verlevendigen van openbare ruimten met interactieve content en een gids voor het ontwikkelen van interactieve content ontwikkeld. Daarnaast zijn lessons learned en best practices opgesteld voor het herbruikbaar maken van content voor verschillende locaties en contexten. Doel van deze kennis over herbruikbaarheid is het relatief goedkoper maken van interactieve content. De kennis zorgt het eenvoudiger wordt content voor schermen op uiteenlopende locaties en met uiteenlopende technische specificaties te ontwikkelen, waardoor kosten gedeeld kunnen worden. Dit maakt het voor gemeenten en outdoor-mediabedrijven goedkoper om interactieve content te gebruiken en het kan helpen bij het vergroten van de markt voor creatieve ondernemers.

Een bijkomend resultaat van het project Observe is geweest dat er veel kennis is ontwikkeld over smart-cityplatforms. Voor het opslaan en distribueren van de sensordata voor het slimme systeem is gebruik gemaakt van het Future Internet platform Fiware. Dit platform wordt momenteel voor Enschede ingezet als basis voor de smart city.

Contactinformatie

Saxion

Michiel Dumont, contactpersoon
Telefoon: 06-28563951

Netwerkleden