Ondersteuning HBO Thematafel Energietransitie en Duurzaamheid

DossierOND.TT.01.001
StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum1 november 2024
RegelingOndersteuning thematafels

De middelen stellen ons in staat om een Programmaleider aan te stellen die leiding geeft aan de uitvoering en doorontwikkeling van het Plan van Aanpak van de HBO Thematafel Energietransitie & Duurzaamheid.
Met de gevraagde middelen zal deze Programmaleider activiteiten ontplooien om;

  1. de positie van hogescholen bij implementatie IKIA E&D te versterken.
  2. structurele afstemming tussen hogescholen, lectorenplatforms, lectoren en bestuurders te organiseren.
  3. tijdig en effectief bij te dragen aan de doorontwikkeling en implementatie van de IKIA E&D en het bijbehorende beleidsinstrumentarium.
  4. Structurele deelname te faciliteren vanuit de HBO Thematafel E&D aan de landelijke Thematafel E&D (bestuurlijk) en Missie-Innovatietafels (inhoudelijk)

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

R.J.A. van der Linde, contactpersoon