Ontketen de korte keten voor catering

DossierRAAK.PRO04.041
StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026
RegelingRAAK-PRO
Thema's
 • Agro en Food
 • Sociale Studies
 • Economie
 • Energie en Klimaat - Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.
 • Landbouw, Water en Voedsel - Kringlooplandbouw
 • Energie en Klimaat - Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050
 • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatneutrale landbouw en Voedselproductie
 • Energie en Klimaat - In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal
 • Landbouw, Water en Voedsel - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
 • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
 • Duurzaam transport en intelligente logistiek

Deze aanvraag presenteert een voorstel voor onderzoek naar de logistieke organisatie en besturing van korte ketens voor bedrijfscatering. In dit project werken Hogeschool van Amsterdam, Aeres Hogeschool en Technische Universiteit Eindhoven samen met publieke en private partijen in de keten ‘van boer tot bord’. De wens om meer te eten uit de korte keten (dat betekent een korte afstand in aantal schakels of kilometers tussen producent en consument) groeit onder consumenten, bedrijven en overheden. Het wordt gezien als een mogelijkheid om het voedselsysteem te verduurzamen. In de praktijk blijkt het voor producenten, cateraars en inkopers niet eenvoudig om het aandeel dat zij afzetten of inkopen in de korte keten te vergroten. Ze weten niet hoe ze deze stap kunnen maken, zonder dat de kosten stijgen, de leverbetrouwheid daalt of de logistieke efficiëntie afneemt.
Het doel van dit RAAK-Pro project is om onderzoek te doen naar en oplossingen te vinden voor de obstakels in logistiek en besturing die opschaling van korte ketens in de weg staan. Hiertoe wordt een ontwerpend onderzoek uitgevoerd met drie casestudies, waarbij ketenpartners en onderzoekers samenwerken volgens de aanpak van het collaborative business model, en een synthesestudie met aandacht voor generalisatie en systeemverandering. De casestudies bestuderen de catering van:
- Het provinciehuis van Flevoland in Lelystad;
- Het stadhuis en de werf van gemeente Almere;
- Zeven campussen van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam.
Het project kent de volgende activiteiten:

 1. Analyseren van de huidige en gewenste situatie inclusief waardeproposities en obstakels, met als resultaat een set van ontwerpvoorwaarden
 2. Ontwerp van integrale logistieke concepten en een doorrekening van de effecten
 3. Ontwikkeling van een actieplan voor de verschillende ketenpartners om de logistieke concepten in de praktijk te realiseren
 4. Ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over korte keten typologieën en logistieke aandachtspunten daarbij.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Dymph van Outersterp, contactpersoon
Telefoon: 020-5953328

Consortiumpartners

bij aanvang project