Ontwikkeling van een intervisiemethode en -pakket voor Beeldcommunicatie in de GGZ

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2018
Einddatum
1 augustus 2018
Thema's
Life Sciences & Health
Regeling
Top-up

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat voor een grote opgave: er moet worden bezuinigd terwijl de kwaliteit van de zorg overeind moet blijven. Verwacht wordt dat de inzet van beeldcommunicatie hieraan een bijdrage kan leveren. Beeldcommunicatie is echter iets waarop zorgverleners vanuit hun opleiding nog nauwelijks zijn toegerust, terwijl ze juist geoefend zijn om subtiele signalen te interpreteren die via beeldcommunicatie moeilijk of niet waarneembaar zijn.

Windesheim, Hanzehogeschool, het Rob Giel Onderzoekcentrum, de Universiteit van Amsterdam, het Zorg Innovatie Forum, en zeven GGZ-instellingen in Noord-Nederland hebben daarom de krachten gebundeld. De ambitie is om GGZ-zorgverleners te ondersteunen bij het effectief inpassen van beeldbellen in de eigen zorgverlening.

Praktijkvragen:
1. Hoe kunnen GGZ-zorgverleners beeldbellen integreren in de zorg die ze bieden? Hoe kunnen ze het intensiever inzetten, of in complexere situaties?
2. Wat moeten ze meewegen wanneer ze beeldbellen willen gaan inzetten? En hoe verandert de zorg daardoor?
3. Hoe kunnen ze hun collega’s overtuigen dat beeldbellen een eigen meerwaarde kan hebben voor de zorg, en hen helpen om die meerwaarde te benutten?

Doelstellingen:
1. Het verkrijgen van kennis en inzichten over de vraag waarom het (intensiever) inzetten van beeldbellen voor de GGZ-zorgverleners vaak zo lastig is.
2. Het omzetten van deze kennis en inzichten in producten die recht doen aan de complexiteit van de GGZ-problematiek en die praktisch toepasbaar zijn voor zorgverleners.
3. Het verrijken van de opleidingen Verpleegkunde van Windesheim en Hanzehogeschool met de verworven kennis en ontwikkelde producten.

Behaalde resultaten:
In het project zijn -naast de gegenereerde kennis- instrumenten ontwikkeld die inspiratie en reflectie bieden voor het gebruik van beeldcommunicatie in de GGZ: een animatie, de app Samenspraak en zes Beeldbelverhalen. De projectresultaten zijn gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst op 29 juni 2017 en gebundeld op de website www.beeldbellenindeggz.nl.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Ruud de heer T.J.W.M. Janssen
Contactpersoon

Ruud de heer T.J.W.M. Janssen
Contactpersoon