Oog van de meester: Inventarisatie van de perceptuele bekwaamheid van docenten in het bewegingsonderwijs

DossierRAAK.IMP.01.063
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022
RegelingRAAK Impuls

Het oog van de meester verwijst naar de perceptuele vaardigheid waarover docenten in het bewegingsonderwijs (moeten) beschikken om nauwkeurig te kunnen observeren hoe leerlingen bewegingsactiviteiten uitvoeren. De vaardigheid is cruciaal voor het geven van adequate leerhulp (en betrouwbare cijfers). In de empirische literatuur zijn er echter gerede twijfels over de mate waarin docenten over deze perceptuele vaardigheid beschikken. Bovendien is er nauwelijks of geen expliciete aandacht binnen de LO-opleidingen voor het doelbewust onderwijzen van deze vaardigheiden.

In dit project werken een drietal hogescholen en twee universiteiten samen met opleiders, docenten en studenten aan de centrale onderzoeksvraag: ‘Waardoor laat perceptuele vaardigheid van docenten zich kenmerken, in welke mate wordt deze bepaald door opleiding en ervaring, en in hoeverre, en op welke wijze, kan doelbewust oefenen de perceptuele vaardigheid bevorderen?’

Het project beoogt nieuwe inzichten te verwerven over de mate en aard van perceptuele vaardigheid van docenten in het bewegingsonderwijs en over methoden van doelbewust oefenen die het voor studenten en docenten mogelijk maakt om het gewenste niveau van perceptuele vaardigheid te bereiken. Deze inzichten worden geïmplementeerd in een nieuw te ontwikkelen digitale leeromgeving die ook toegankelijk is voor zowel studenten als docenten bewegingsonderwijs die hun perceptuele vaardigheid (verder) willen verbeteren.

Contactinformatie

Windesheim

John van der Kamp, contactpersoon
Telefoon: 020-5988571