Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2017
Einddatum
31 januari 2019
Thema's
VH 3: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
Regeling
RAAK-mkb

Sociale ondernemingen zoeken naar nieuwe, innovatieve en economisch duurzame businessmodellen om structurele maatschappelijke problemen aan te pakken die buiten de directe aandachtsfeer en doelstellingen van de overheid of het bedrijfsleven vallen. Hoewel veel sociale ondernemingen wel ambities hebben om te groeien en zo hun maatschappelijke meerwaarde te vergroten, blijkt opschalen in de praktijk één van de grootste uitdagingen voor sociale ondernemingen. Vaak overstijgen de activiteiten en de impact van een sociale onderneming het lokale niveau niet of nauwelijks. Er bestaat groeiende aandacht in buiten- en binnenland voor de moeilijkheden bij het opschalen van sociale ondernemingen, maar er is nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar specifieke oorzaken en mogelijke oplossingen hiervoor.

Dit projectvoorstel heeft tot doel om nieuwe kennis te ontwikkelen ten aanzien van de belemmerende factoren bij het opschalen van sociale ondernemingen, en om effectieve methoden te ontwikkelen om deze belemmeringen aan te pakken, en zo verdere groei van hun maatschappelijke impact te realiseren. Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op sociale ondernemingen: a) met een reeds bewezen economisch rendabel business-to-business verdienmodel, b) die tot doel hebben de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren, en c) de ambitie hebben om te groeien en zo hun maatschappelijke meerwaarde verder te vergroten. De deelnemende sociale mkb ondernemingen zijn verschillend van omvang en actief in verschillende sectoren, maar worstelen allemaal met een opschalingsvraagstuk.

De analysefase richt zich op belemmerende factoren ten aanzien van interne organisatorische capaciteiten en processen van de sociale ondernemingen, maar ook ten aanzien van verbindingen met het lokale ecosysteem. De interventies die volgen uit deze analyse worden getest en moeten resulteren in een meer systematische aanpak voor sociale ondernemingen om de instroom, doorstroom en uitstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren om zo meer sociale impact te kunnen realiseren.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Astrid Bolland
Contactpersoon

Menno M. Soentken
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Windesheim
 • Social Enterprise NL
 • Social Impact Factory
 • Specialisterren B.V.
 • Start Foundation
 • U-Stal
 • Universiteit Utrecht

Netwerk- en projectleden

 • Adjust2
 • Chain Logistics B.V.
 • De Meewerkers B.V.
 • Drukkerij Mooi B.V.
 • i-did slow fashion movement
 • Itvitae
 • Piipol
 • SociaalPlus
 • Stichting Dominicanenklooster Huissen