Order-to-cash optimalisatie voor mkb.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2018
Einddatum
30 april 2019
Thema's
Geen

Aanleiding voor dit Top-up project is het praktijkgerichte onderzoeksproject ‘Ketenfinanciering voor MKB. Olie in de motor van de Nederlandse economie’ (RAAK-mkb). Doel van dit project was het opdoen van nieuwe kennis over de wijze waarop Nederlandse mkb-ondernemingen toegang kunnen krijgen tot ketenfinanciering om hun liquiditeitspositie te verbeteren. Uit dit project is naar voren gekomen dat mkb’ers veel winst kunnen behalen door optimalisatie van het 'order-to-cash (O2C) proces, bijvoorbeeld via verbetering van facturatie waardoor zij sneller geld van afnemers binnen krijgen. Het O2C proces is het proces vanaf binnenkomst van de order, tot aan uiteindelijke betaling van de factuur.

Tijdens dit RAAK-mkb project hebben we een eerste opzet gemaakt voor een ‘order-to-cash tool (O2C tool)’. Deze tool kunnen mkb’ers gebruiken om inzicht te krijgen in de (lengte van de) stappen van hun eigen O2C-proces, zodat ze dit proces kunnen optimaliseren.
Het huidige concept is weliswaar een mooi uitgangspunt, maar vergt nog verdere ontwikkeling en beproeving. Bovendien moet de tool nog toegankelijk gemaakt worden voor het onderwijs en de praktijk.

In dit Top-Up project staat de ontwikkeling en verspreiding van de O2C tool centraal. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd:
Fase 1: Testen van de O2C tool onder een groep mkb’ers en doorontwikkelen
Fase 2: Automatiseren van de O2C tool om online grootschalig te kunnen delen met mkb'ers. De tool komt in de vorm van een vragenlijst online, waarbij mkb'ers uiteindelijk inzicht krijgen in de (lengte van de) stappen van hun eigen O2C-proces. Er wordt getracht minimaal 150 mkb'ers te bereiken.
Fase 3: Analyse van de resultaten en het maken van een eerste aanzet tot oplossingsrichtingen. De analyse, in combinatie met een literatuuronderzoek, leiden tot een agenda voor vervolgonderzoek op het thema.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Michiel Steeman
Contactpersoon

Michiel Steeman
Contactpersoon