Performing Working

DossierGOCI.KIEM.01.092
StatusAfgerond
Startdatum7 maart 2022
Einddatum30 april 2023
RegelingKIEM GoCI 2020-2023
Thema's
  • Maatschappelijk verdienvermogen
  • Gezondheid & zorg
  • Gezondheidszorg
  • Kunst
  • Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw
  • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
  • Creatieve industrie
  • Gezondheid en Welzijn
  • Kunst en de creatieve industrie

Het artistiek onderzoeksproject Performing Working onderzoekt enerzijds de verborgen performativiteit van werksituaties zoals een ziekenhuis - de emotionele, affectieve prestaties die worden verwacht van zorgpersoneel om de vele verschillende rollen te vervullen die het werk vereist-, en evenzeer van het niet-personeel: het werk dat gemoeid is met het vervullen van de rol van patiënt.
Anderzijds kijkt Performing Working naar de vele facetten van het werk dat bij (performance)kunst komt kijken, en probeert het de - vaak onzichtbare - arbeid van (performance)kunstenaars en kunstwerkers te beschrijven, en de vele rollen die ook zij moeten aannemen om in het complexe veld te werken, om erachter te komen wat er nodig is om dit werk te doen en wat dit werk duurzamer kan maken.
In Performing Working willen we de ambiguïteit van de labels ‘performing’ en ‘working’ ontrafelen, door een vruchtbare en productieve kruising van beide termen, en van de beide domeinen ‘zorg en welzijn’ en ‘kunst en cultuur’. Anders gezegd: we kijken door de lens van performance naar werk. Door gebruik te maken van methoden uit artistiek onderzoek en performance wil het project een breder maatschappelijk probleem aan de orde stellen: de onzichtbaarheid van het performatieve in het werk in de zorg, en de onzichtbaarheid van arbeid in kunst en performance.
In een spiegelwerking met het project bij Marres waarin we kijken naar de toeschouwer als werker, beschouwen we in het onderzoek bij het UMCU het patiënt- zijn als een vorm van werk.
Naast een methode vanuit artistiek onderzoek is performance in dit project ook een vorm om het onderzoek te dissemineren; om dit publiek te maken.

Performing Working is een transdisciplinaire samenwerking van twee kunstlectoraten (HKU en Avans) met een academisch ziekenhuis (UMCU) en een culturele presentatie instelling (Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur), vanuit het werk van artistiek onderzoeker Philippine Hoegen.

Eindrapportage

Het artistiek onderzoeksproject Performing Working heeft enerzijds onderzoek gedaan naar de verborgen
performativiteit van werksituaties zoals een ziekenhuis. In een intensieve samenwerking met UMC Utrecht
onderzochten we en maakten we het werk zichtbaar dat gemoeid is met het vervullen van de rol van patiënt,
van mantelzorger en van zorgprofessional.
Anderzijds keek Performing Working naar facetten van het werk dat bij (performance)kunst komt kijken, en
hebben we de in samenwerking met Marres in Maastricht (Huis voor Hedendaagse Cultuur), en WP Zimmer
in Antwerpen (Internationale Kunstwerkplaats) het werk van kunstwerkers beschreven, en de vele rollen die
ook zij moeten aannemen om in dit complexe veld te werken. Ook keken we naar het werk van
toeschouwers in hun cruciale rol binnen het dispositief van culturele productie.
In Performing Working hebben we de ambiguïteit van de labels ‘performing’ en ‘working’ proberen te
ontrafelen, door een vruchtbare en productieve kruising van beide termen, en van de beide domeinen ‘zorg
en welzijn’ en ‘kunst en cultuur’. Anders gezegd: we keken door de lens van performance naar werk, en door
de lens van werk naar performance (en kunst en cultureel werk meer algemeen). Door gebruik te maken van
methoden uit artistiek onderzoek en performance stelde het project een breder maatschappelijk probleem
aan de orde: de onzichtbaarheid van het performatieve in het werk in de zorg, en de onzichtbaarheid van
arbeid in kunst en performance.
Naast een methode vanuit artistiek onderzoek is performance in dit project ook een vorm om het onderzoek
te dissemineren, om het publiek te maken.
Performing Working is een transdisciplinaire samenwerking van twee kunstlectoraten (van HKU en Avans)
een academisch ziekenhuis (UMCU) en een culturele instelling (Marres Maastricht). Hoofdonderzoeker in
het project: Philippine Hoegen

Contactinformatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nirav Christophe, contactpersoon
Telefoon: 06-38191335

Consortiumpartners

bij aanvang project