Plan van aanpak Regionale Liaisons en roadmap HCA Groenvermogen Noord Nederland

DossierGV.RLLC.01.006
StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum30 november 2023
RegelingRegionale liaisons en Learning Communities GroenvermogenNL 2022
Thema's
  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Landbouw, water en voedsel
  • Sleuteltechnologieën
  • Bètatechniek
  • Onderwijs
  • Energietransitie en duurzaamheid

Noord Nederland heeft als eerste regio binnen Europa de status van ‘Hydrogen Valley’ gekregen. Dit is gebaseerd op het grote aantal concrete waterstof initiatieven in deze regio die programmatisch bij dragen aan het ontwikkelen van verschillende waardeketens rond waterstof.
Nationaal en regionaal is geconstateerd dat gebrek aan goed geschoold personeel de blokkerende randvoorwaarde gaat worden voor geschetste perspectieven. Daarom zijn in de afgelopen jaren in de noordelijke regio meerdere waterstof human capital projecten opgezet en uitgevoerd. De HCA Groenvermogen call stelt ons in staat deze projecten te bundelen, beter af te stemmen en door te ontwikkelen.
Er wordt in noord Nederland expliciet voor gekozen om in deze eerste fase, planvorming via roadmapping, juist te werken met een regional team dat samen de liaisonrol gaat invullen. De gedachte hierachter is om maximaal verbinding te houden met lopende initiatieven in de regio maar ook goed zicht te krijgen op de verschillende prioriteiten in deze grote regio.
De doelstelling is meervoudig :
- Doorontwikkelen op de regionale HCA-initiatieven de we al hebben opgestart .
- Zorgen voor een goede onderlinge verbinding tussen de bestaande initiatieven.
- Identificeren van witte vlekken in prioriteiten, inhoudelijk en geografisch - Het creëren van een gemeenschappelijke en gedragen roadmap .
Door landelijk de verbinding te kunnen maken met de 5 andere regio’s, kunnen we vervolgens:

  1. Bepalen of regionaal aanwezige initiatieven en producten landelijk benut kunnen worden.
  2. Bepalen of regionale behoeften met landelijke producten ingevuld kunnen worden.
  3. Bepalen welke regionale behoeften ingevuld moeten worden met nieuw te ontwikkelen human capital activiteiten en of dit ook in andere regio’s speelt.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Jan-Jaap Aué, contactpersoon
Telefoon: 050 - 595 47 71