Post-use Plastic Foil solutions (PPFs)

DossierRAAK.MKB13.002
StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • Bètatechniek
 • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
 • Levend verleden
 • Chemie
 • 4: Slimme technologie en materialen

Dit project draagt bij aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. De kunststoffen recyclingindustrie heeft nog een lange weg te gaan om volledig circulair te worden. Op tal van aspecten bestaan vele uiteenlopende deelproblemen.

Gebruikte foliën en dunwandige plastics (Post-use Plastic Foil: PPF) zijn een substantieel obstakel voor de circulaire economie, omdat deze een groot aandeel in de afvalstroom hebben, doch zeer lastig te recyclen zijn. Tegelijkertijd vervullen ze essentiële duurzame functionaliteit - bijvoorbeeld het vers en bijeen houden van levensmiddelen. In dit project wordt toegepast onderzoek verricht naar de verbetering van folierecycling. Het gebruikelijke model van grootschaligheid biedt namelijk grote nadelen: op voorhand onvermengde zuivere stromen worden eerst bijeen gebracht, waarna scheidings-, was- en droogprocessen moeten leiden tot een zuivere grondstof.

De aanpak is daarom in dit project om recyclingkosten te verlagen door (onvervuilde en) onvermengde foliën uit puntbronnen te recyclen met lokale vereenvoudigde low-cost processen. Het lectoraat is betrokken geraakt bij meerdere initiatieven van PPF recycling, en daaruit is de volgende onderzoeksvraag opgetekend:

Hoe kunnen op kosten-efficiënte wijze post-use foliën uit lokale puntbronnen
worden gerecycled tot nuttige producten?

Met als volgende deelvragen:
A. Hoe kan de kostprijs van kleinschalige folie recycling installaties nog verder worden verlaagd? (WP1)
B. Hoe kunnen technische knelpunten in de praktijk van post-use folie recycling bij puntbronnen worden opgelost? (WP2).
C. Hoe kunnen foliën en verpakkingen verder worden verduurzaamd? (WP3)
D. Wat zijn verdere toepassingsmogelijkheden voor gerecyclede folie materialen? (WP4)

Het onderzoek in dit project vindt voor een groot deel plaats in het Smart Industry Fieldlab Thermoplastische Composieten Nederland (TPC NL), waarin meer dan 100 ondernemingen en kenniscentra betrokken zijn uit de gehele keten.

Contactinformatie

Saxion

Rik Voerman, contactpersoon
Telefoon: 06-34190724

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • A.C. ter Kuile B.V.
 • Agro Fair Benelux B.V.
 • Ecomail
 • Polymer Science Park
 • Recycled Island Foundation
 • Save Plastics B.V.
 • Veolia Recycling Nederland B.V.